Po oddaniu do eksploatacji pierwszych budynków w Osiedlu "Koński Jar" na terenie Ursynowa., w roku 1977 powołana została nowa Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Ursynów". W skład jej weszły zasoby SBM "Politechnika" i cały Ursynów w budowie. Stare zasoby SBM "Politechnika" zostały wyodrębnione w postaci osiedla "Politechnika", które pod koniec 1981 r oddzieliło się, usamodzielniając się jako SBM "Politechnika" natomiast zasoby na Ursynowie zostały podzielone na dwie spółdzielnie: SBM "Ursynów", która objęła zasoby zlokalizowane na północ od ul. Płaskowickiej i SBM "Natolin, która objęła zasoby zlokalizowane na południe od ul. Płaskowickiej.

W 1990 r. nastąpił dalszy podział SBM "Ursynów". Powstało 10 nowych spółdzielni mieszkaniowych, w tym: Koński Jar, Jary, Stokłosy, Imielin, Na Skraju oraz w oparciu o budownictwo segmentowe 4 małe spółdzielnie dla eksploatacji tychże segmentów oraz SBM "Ursynów", która podjęła działalność inwestycyjną na terenach dotychczas niezabudowanych, prowadząc jednocześnie eksploatację nowo wybudowanych budynków.

W 1998 r. z SBM "Ursynów" wyodrębniła się Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych "Ursynów".