Statut Spółdzielni: pdf icon

Numer KRS: 0000011826, data rejestracji 19.05.2002r.

Numer identyfikacyjny REGON: 000491110

Numer identyfikacji podatkowej: 525-000-63-54