Ogłoszenia i komunikaty

  Warszawa 15.04.2019 r.

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, że Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” planuje złożenie Wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy,  o wydanie Decyzji administracyjnej na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości Arctowskiego 3.  ( żywotnik olbrzymi znajdujący się przy podjeździe oraz modrzew znajdujący się w ogródku lokatorskim). Wytypowane drzewa pogarszają warunki bytowania. Dokładana lokalizacja drzew dostępna jest w biurze SBM Ursynów.