S.B.M. URSYNÓW

Witaj na stronie S.B.M. URSYNÓW

AKTUALNOŚCI


UWAGA !!!!

Szanowni Państwo,

Zarząd  Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Ursynów" uprzejmie informuje, że w biurze Spółdzielni od dnia 23 listopada 2020 r. (do odwołania) będzie funkcjonował dwuzmianowy system pracy,
tj. pierwsza zmiana pracowników będzie pracować w godzinach od 7.00 do 15.00,
natomiast druga zmiana od 9.00 do 17.00.

W związku z tym, biuro Spółdzielni będzie funkcjonowało w godzinach
od 7.00 do 17.00 przez wszystkie dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku.

Ponadto informujemy, że  w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu  wszyscy pracownicy zajmujący się bezpośrednio obsługą Państwa  zostali wyposażeni w telefony komórkowe,
numery tych telefonów znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce kontakt oraz zostaną umieszczone na klatkach schodowych.   

Informujemy również, iż dotychczasowe numery kontaktowe pozostają

ZARZĄD SBM "URSYNÓW"


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SBM „URSYNÓW” W 2020 R.

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. oraz treścią art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także zgodnie z uchwałą nr 42/2020 z dnia 7 września 2020 r. Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW” zostanie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Zarząd równocześnie przypomina, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków SBM „URSYNÓW” – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – odbędą się wybory do Rady Nadzorczej SBM „URSYNÓW” nowej kadencji.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wszelkie decyzje związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW” w terminie wskazanym powyżej będą podejmowane na bieżąco z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

Treść uchwały Zarządu numer 42/2020 z dnia 7 września 2020 r. pod linkiem.


Informacja związana z prowadzonym remontem pokrycia dachu budynków położonych przy

ul. Pasaż Ursynowski 7 i 9 oraz przy ul. Herbsta 2.

Czytaj


Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "URSYNÓW"
poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownika Działu Organizacyjnego obsługującego Kadry i Płace

Inspektora Nadzoru ds. budowlanych


Warszawa, dnia 31-07-2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd SBM „Ursynów” przygotowuje korektę preliminarza wpływów i wydatków funduszu społeczno-wychowawczego. Zgodnie z regulaminem, środki z FSW mogą być przeznaczane na:
- organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych
- sponsorowania i współorganizowanie konkursów o charakterze społeczno-wychowawczym
- wyposażanie i urządzanie placów zabaw oraz innej przestrzeni rekreacyjnej sprzyjającej integracji mieszkańców (np. nowe zabawki, mała architektura ogrodowa, np. ławki, i urządzenia, np. kurtyna wodna)
- promowanie zachowań ekologicznych oraz zdrowego stylu życia (np. stojaki na rowery).
Ponieważ jako reprezentanci lokalnych społeczności bardzo dobrze znacie Państwo potrzeby swoich sąsiadów, Zarząd zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o zgłaszanie pomysłów, które można zrealizować ze środków FSW w dwóch kategoriach kosztowych:

1. do 500 zł
2. do 1000 zł.

Spośród wszystkich nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze, które zostaną przedstawione mieszkańcom wszystkich nieruchomości, tak by – w razie chęci oraz w miarę możliwości finansowych FSW – również inni mogli skorzystać z zaproponowanych przez każdy z KDM-ów możliwości.


Warszawa, dnia 02-07-2020 r.

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, mając jednocześnie na uwadze stopniowe znoszenie obostrzeń
związanych z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 Zarząd w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, w trosce o zdrowie interesantów i pracowników SBM „Ursynów” ustala, że
od dnia 6 lipca 2020 r. do odwołania wprowadza następujące zasady bezpośredniej obsługi mieszkańców i  interesantów Spółdzielni:

 1. wizyty mieszkańców i interesantów mogą odbywać się tylko w sprawach wymagających osobistego kontaktu
  z pracownikami lub organami Spółdzielni
  . Pozostałe sprawy należy nadal załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. przed wizytą w biurze Spółdzielni obowiązuje konieczność telefonicznego lub e-mailowego umówienia się na wizytę,
 3. jednocześnie w biurze Spółdzielni może być przyjmowana tylko jedna osoba,
 4. przyjęcia mieszkańców i interesantów odbywają się w wyznaczonym pokoju nr 5, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony, wyposażonym w przegrodę oddzielającą interesantów od pracowników Spółdzielni,
 5. mieszkańcy i interesanci mają dostęp tylko i wyłącznie do przedsionka, części korytarza przed strefą przetwarzania danych oraz pokoju nr 5 i Sekretariatu,
 6. podczas wizyt w biurze Spółdzielni należy zachować 1,5 metrową odległość pomiędzy osobami,
 7. rejestr przyjęć interesantów i umawianie wizyt prowadzone są przez Sekretariat Spółdzielni, przy zachowaniu następujących zasad:
  • przyjęcia umawiane są w taki sposób, aby pomiędzy przyjęciami następowały 15 minutowe odstępy,
  • każdorazowo w przerwie pomiędzy poszczególnymi wizytami pokój jest wietrzony, a powierzchnie płaskie dezynfekowane przez pracownika Spółdzielni,
  • mieszkańcy i interesanci po przyjściu do biura mają przez pracownika Spółdzielni termometrem elektronicznym mierzoną temperaturę, dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym oraz powinni mieć założone maseczki zakrywające nos i usta,
  • w przypadku konieczności dokonania identyfikacji osoby, pracownik ma prawo poprosić interesanta o chwilowe zdjęcie maseczki,
 8. w przypadku, gdy u osoby przychodzącej zmierzona temperatura będzie wskazywała co najmniej 37,5°C wizyta nie będzie mogła się odbyć i zostanie przełożona na inny możliwie najszybszy termin, a osoba ta będzie poproszona
  o opuszczenie biura.

Telefoniczny dyżur członków Rady Nadzorczej SBM „Ursynów” dyżur członków Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”


Informacja do deklaracji do podatku od nieruchomości IN-1


RADA NADZORCZA

W dniu 23 czerwca 2020 r., w Dzienniku Ustaw, poz. 1086, opublikowana została Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w której m.in. znalazł się zapis przedłużający kadencje rad nadzorczych  spółdzielni do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po ustaniu stanu epidemii.
Tym samym kadencja Rady Nadzorczej SBM "Ursynów" wybranej w dniu 9 czerwca 2017 roku ulega przedlużeniu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.


WALNE ZGROMADZENIE 2020

UWAGA !!! dostęp do informacji tylko dla osób zalogowanych


Z uwagi na pandemię COVID-19 i wprowadzone ograniczenia brak jest na chwilę obecną możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia.
W zakładce Walne Zgromadzenie 2020 umieszczone zostały materiały tj. Sprawozdania, a także list polustracyjny, które będą przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe materiały będą umieszczane sukcesywnie.


Szanowni Państwo,

z dniem 05.06.2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 41/2020 zmianie uległ
Regulamin rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości i ustalania opłat z tego tytułu


Szanowni Państwo,

z dniem 28.05.2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 23/2020 zmianie uległ
Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w SBM „Ursynów”
oraz
uchwałą 25/2020 zmianie uległ
Regulamin przyjmowania członków i zawierania umów 
(o budowę, o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, o ustanowienie odrębnej własności lokalu)


OBWIESZCZENIE

Zarząd SBM „Ursynów” informuje, że przyjął nowe zasady udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie dokumentów jest odpłatne.

Dodatkowo został udostępniony wniosek do pobrania o uzyskanie dostępu do dokumentów.


Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "URSYNÓW"
poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik ds. technicznych

oraz

Specjalista ds. rozliczeń czynszowych

Szczegóły  


Warszawa, 30.03.2020 r.

KORONAWIRUS – KOMUNIKAT UAKTUALNIAJĄCY

Szanowni Państwo,

wobec trwającego stanu epidemii, w trosce o Państwa i pracowników SBM „Ursynów” zdrowie, informujemy, że mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo Zarząd SBM „Ursynów” zdecydował się podjąć następujące działania:

 1. Zarząd SBM „Ursynów” podjął decyzję o bezterminowym odwołaniu wszystkich spotkań z mieszkańcami. Jednocześnie informuje, że pozostajemy z Państwem w kontakcie telefonicznym oraz elektronicznym na dotychczasowych zasadach. Prosimy, żebyście Państwo kontaktowali się ze Spółdzielnią przede wszystkim telefonicznie i mailowo i przychodzili do Spółdzielni jedynie w sprawach bezwzględnie wymagających bezpośredniego kontaktu (przepływ korespondencji, wniosków, zaświadczeń);
 2. na drzwiach wejściowych do budynków oraz na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych nadal są umieszczone plakaty informacyjne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia mówiące o tym, jak zapobiegać zakażeniu oraz jak postępować i z kim się kontaktować w sytuacji zaobserwowania u siebie objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem;
 3. gospodarze budynków są wyposażeni w płyny dezynfekujące, którymi codziennie dezynfekują poręcze na klatkach schodowych, klamki drzwi wejściowych do budynków oraz przyciski domofonów i oświetlenia.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie korzystania z placów zabaw.

Zwracamy także Państwa uwagę na to, abyście śledzili na bieżąco wszelkie komunikaty przekazywane w mediach przez stosowne organa państwowe.

O kolejnych krokach podejmowanych przez Zarząd SBM „Ursynów” będziemy Państwa niezwłocznie informować.


Szanowni Państwo

Najbliższe tygodnie będą szczególnie trudnym czasem dla osób starszych i o obniżonej odporności . Zachęcamy Was gorąco do włączenia się w akcję pomocy na Waszym osiedlu. Aby pomóc wystarczy:

- wydrukować dołączony do tego ogłoszenia plakat
- uzupełnić go o swoje dane
- powiesić na klatce schodowej bądź w innym widocznym miejscu...

...albo po prostu zapukać do sąsiada / sąsiadki
i zaproponować pomoc w zrobieniu zakupów czy załatwieniu innych spraw poza domem.

SBM Ursynów


W A Ż N Y   K O M U N I K A T

Szanowni Państwo!

Ze względu na rosnące zagrożenie zakażenia koronawirusem biuro Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” zostaje zamknięte dla mieszkańców
i interesantów na okres od 16.03.2020 r. do odwołania.

W celu zapewnienia Państwu stałego kontaktu ze Spółdzielnią zainstalowaliśmy skrzynkę pocztową, która znajduje się po lewej stronie drzwi wejściowych do biura Spółdzielni przy al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Prosimy o umieszczanie w niej wszelkiej korespondencji i dokumentów kierowanych do Spółdzielni. Skrzynka będzie opróżniana regularnie przez pracowników Spółdzielni, a wszystkie złożone przez Państwa pisma oraz dokumenty będą rejestrowane w dzienniku podawczym Spółdzielni. W celu uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentu prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie.

Ponadto we wszystkich pilnych sprawach prosimy kontaktować się zdalnie za pośrednictwem numeru telefonu
22-544-18-00 wew. 1 i/lub adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Telefony do konserwatorów są umieszczone w gablotach na klatkach schodowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


KORONAWIRUS WAŻNE INFORMACJE

czytaj


Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Co powinieneś wiedzieć