Komunikaty

Zarząd SBM „Ursynów” uprzejmie zaprasza przedstawicieli Państwa nieruchomości tj. Surowieckiego 2,4,6,8 na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy al. KEN 98 w dniu 14.11.2018 w godzinach 17:00 – 18:30. Tematem spotkania będzie przygotowywany przez Spółdzielnię projekt planu remontów na rok 2019.


Zarząd SBM „Ursynów” uprzejmie zaprasza przedstawicieli Państwa nieruchomości tj. Dereniowa 9, na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy al. KEN 98 w dniu 14.11.2018 w godzinach 19:00 – 20:30. Tematem spotkania będzie przygotowywany przez Spółdzielnię projekt planu remontów na rok 2019


Zarząd SBM „Ursynów” uprzejmie zaprasza przedstawicieli Państwa nieruchomości tj. al. KEN 98, na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy al. KEN 98 w dniu 15.11.2018 w godzinach 17:00 – 18:30. Tematem spotkania będzie przygotowywany przez Spółdzielnię projekt planu remontów na rok 2019. 


Zarząd SBM „Ursynów” uprzejmie zaprasza przedstawicieli Państwa nieruchomości tj. Pasaż Ursynowski 7,9 oraz Herbsta 2,2A, na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy al. KEN 98 w dniu 15.11.2018 w godzinach 19:00 – 20:30. Tematem spotkania będzie przygotowywany przez Spółdzielnię projekt planu remontów na rok 2019.


Zarząd SBM „Ursynów” uprzejmie informuje, że na spotkaniu, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy al. KEN 98 w dniu 15.11.2018 w godzinach 19:00 – 20:30 omawiany będzie plan remontów na rok 2019 dotyczący „garażowca” tj. Pasaż Ursynowski 5

 


Zarząd przedstawia stan zadłużenia na dzień 30.09.2018r.
z podziałem na nieruchomości (enklawy) oraz analitycznie na klatki schodowe.

UWAGA !!! dostęp do informacji tylko dla osób zalogowanych

Szczegóły


Szanowni Państwo SBM „Ursynów”, uprzejmie informuje o zmianie zasad wydawania pilotów do bram garażowych oraz szlabanów. Przed wydaniem pilota należy wnieść odpowiednią kwotę na niżej wskazane konto Spółdzielni. Po okazaniu dowodu wpłaty, pilot zostanie Państwu wydany w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 16.

Ceny pilotów:
1. Pasaż Ursynowski 1, Pasaż Ursynowski 3, Pasaż Ursynowski 5, Pasaż Ursynowski 11, Dereniowa 9.
• 81 złotych + 23% VAT

2. KEN 98,
• 106 złotych + 23% VAT do bramy 1,2 i 4,
• 81 złotych + 23% VAT do bramy 3.

Alior Bank S.A nr konta 32 2490 0005 0000 4530 9648 6279.


 Warszawa, 10.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd SBM „Ursynów” niniejszym przedstawia wyniki ankiety w sprawie zakresu remontu klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Surowieckiego 2, 4, 6, 8, przeprowadzonej w dniach 12.09.2018 r.-01.10.2018 r.

Szczegóły 


Zarząd uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza SBM „Ursynów” z dniem 23.08.2018 r. uchwaliła nowy „Regulamin rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości i ustalania opłat z tego tytułu” zawierający nowe zasady rozliczania kosztów ciepła centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych (Rozdział VI). W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym 2018/2019 uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym Regulaminem.

Szczegóły


INFORMACJA PRAWNA
w sprawie zmian w ustawach spółdzielczych, 
które weszły w życiez dniem 9 września 2017 roku

Szczegóły


Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością pytań na temat możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu przy zastosowaniu 95% bonifikaty wynikającej z uchwały Rady m. st. Warszawy nr L/1217/2017 z dnia 08.06.2017 r., (która się uprawomocniła w dniu 17.07.2017 r.) wyjaśniamy, iż:

1.   Możliwość skorzystania z bonifikaty mają wyłącznie osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe posiadające prawa do lokali mieszkalnych lub miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieruchomościach, w zakresie których Spółdzielnia posiadała użytkowanie wieczyste w dniu 13.10.2005 r., tj.: Dereniowa 9, Janowskiego 9, Janowskiego 11, 13, 15, Pasaż Ursynowski 1, Pasaż Ursynowski 3, Pasaż Ursynowski 7, 9, Herbsta 2, 2a, Pasaż Ursynowski 11, Surowieckiego 2, 4, 6, 8, Surowieckiego 12a, 12b, 12c.

W zakresie nieruchomości KEN 98 i Pasaż Ursynowski 5 Spółdzielnia wystąpiła do Urzędu Dzielnicy z prośbą o wyjaśnienie czy prawa użytkowania wieczystego brakujących części terenu nabyte po dniu 15.10.2005 r. będą podlegały tym samym zasadom co użytkowania wieczyste terenów nieruchomości do których były dołączane, a które były nabyte przed tą datą. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna wyżej wymieniona uchwała Rady Miasta będzie obejmowała również te dwie nieruchomości.

Niniejsza bonifikata - z mocy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – nie obejmuje nieruchomości, dla których Spółdzielnia nabyła prawo użytkowania wieczystego po dniu 13.10.2005 r. tj.: Arctowskiego 28, Okaryny 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b, Segmentów Arctowskiego-Makowskiego.

2.   Prawa skorzystania z bonifikaty nie mają osoby fizyczne i prawne (inne niż Spółdzielnie) posiadające prawa do lokali użytkowych oraz osoby prawne posiadające prawa do lokali mieszkalnych i miejsc postojowych – osoby takie muszą ponieść 100 % kosztu związanego z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

3.   Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności musi być złożony przez podmioty lub osoby posiadające min. 50% udziałów. Spółdzielnia spełnia ten warunek i mogłaby wystąpić z przedmiotowym wnioskiem, należy jednak pamiętać, iż:

·   aby dokonać samego przekształcenia niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, czyli 100% osób posiadających udziały w danej nieruchomości – w tym osób posiadających prawa do lokali użytkowych i osób prawnych, które będą musiały ponieś 100 % opłaty z tytułu przekształcenia,

·    koszt jaki Spółdzielnia musiałaby ponieść – szacowany na podstawie aktualnie obowiązujących wycen gruntu – wynosi ponad 16.000.000 zł netto (tabela z podziałem na orientacyjne koszty przypadające na nieruchomość została umieszczona na stronie Internetowej Spółdzielni). Należy również pamiętać, że dodatkowo właściciele lokali wyodrębnionych musieliby ponieść koszty przypadające na ich lokale.

·   W przypadku wystąpienia z wnioskiem i uruchomieniem procedur przekształcenia właściciel gruntu, czyli Miasto St. Warszawa zleca aktualną wycenę gruntu, która jest podstawą do wyliczenia rzeczywistej opłaty z tytułu przekształcenia w prawo własności, co może spowodować wzrost kosztów związanych
z przekształceniem przedmiotowego prawa.
 

Z uwagi na wymaganą zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, Spółdzielnia po otrzymaniu wyjaśnień z Urzędu Dzielnicy Ursynów wystosuje zapytanie w tej sprawie do osób posiadających odrębną własność lokali w poszczególnych nieruchomościach.

Dalsze procedowanie w tej sprawie będzie zależało od zgody wszystkich współwłaścicieli, a także możliwości finansowych Spółdzielni i odpowiedzi uzyskanej z Urzędu Dzielnicy w zakresie możliwości rozłożenia opłat na raty przy jednoczesnym zastosowaniu bonifikaty.

Niemniej należy mieć na uwadze, że trwają dalece zaawansowane prace nad nowym projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów, który prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie rozpatrywany przez Sejm – a który spowoduje, że wszystkie ewentualne wnioski w powyższej sprawie złożone przez Spółdzielnię staną się bezpodstawne. Zarówno tekst projektu (z 12 maja br. i wcześniejsze) jak i przebieg prac można śledzić na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288711/katalog/12373386 

Informacje w przedmiotowej sprawie będą umieszczane na stronie Internetowej Spółdzielni w zakładce Komunikaty. 

Warszawa, 26.07.2017 r.

UCHWAŁA NR L/1217/2017

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości


Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”

poszukuje osób chętnych

do prac okresowych na zastępstwa za

GOSPODARZY BUDYNKÓW

 

Zamieszkiwanie w sąsiedztwie budynków SBM „Ursynów” jest dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie C.V. na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub przekazanie do Biura Spółdzielni przy Al. KEN 98 02-777.

Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie 22-544-18-00.


ZASADY EKONOMICZNEGO GOSPODAROWANIA CIEPŁEM

 

Chcielibyśmy przez chwilę zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć

jak oszczędnie gospodarować ciepłem,

ponieważ w wielu lokalach jest duże zużycie ciepła i związane
z tym wysokie obciążenie kosztami utrzymania.

 • Zużywać tyle ciepła ile jest faktycznie potrzebne - dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, ruch, wiek. Ale zależy również od sposobu ubierania się. Proszę spojrzeć na siebie i pomyśleć o ile można będąc właściwie ubranym, obniżyć temperaturę pomieszczenia, w którym się przebywa.
 • Nie zasłaniać grzejników, jeśli grzejniki są zawieszone firankami lub zastawione meblami zagradza się ciepłu drogę do pomieszczenia. Ciepło gromadzi się przy grzejniku. Zwiększają się znacznie straty ciepła przez ściany i powierzchnię szklone.
 • Wietrzenie: krótko i skutecznie, szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Dlatego przed wietrzeniem należy zawór przy grzejniku całkowicie zamknąć i odczekać 17 minut i wówczas na krótko szeroko otworzyć okno. Jeśli okno będzie tylko uchylone następuje stała strata ciepłego powietrza. Równocześnie „oszukuje” się zawór termostatyczny przy grzejniku, gdyż chłodne powietrze opływające zawór powoduje całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne ogrzanie grzejnika. Więcej już chyba ciepła nie można zmarnować.

 • Unikać zwiększonych strat cieplnych, okno jest najcieńszą częścią ściany. Dlatego unikajmy w tym miejscu strat ciepła na ile to możliwe. Po zapadnięciu zmroku można opuścić żaluzje. Wewnątrz pomieszczenia należy zaciągnąć zasłony, o ile nie zasłaniają one równocześnie grzejnika. Można w ten sposób zmniejszyć straty ciepła i zaoszczędzić dużo energii.

 • Należy unikać gwałtownego wychłodzenia ścian i mebli, które trzeba następnie ogrzać zużywając duże ilości ciepła. Zawór termostatyczny przy grzejniku należy otwierać i zamykać tylko na tyle, aby potrzebna temperatura pomieszczenia wzrastała lub obniżała się powoli.

 • Pamiętać o zamykaniu drzwi wejściowych do klatek schodowych i nie otwierać okien na klatkach schodowych, jeśli to nie jest uzasadnione szczególnymi względami.

 


 

Ustawa Prawo Spółdzielcze wprowadza jawność protokołów. Zgodnie z art. 18 § 2 pkt. 3 przyznaje się członkom spółdzielni prawo do zaznajamiania się z treścią protokołów tworzonych przez spółdzielnie. Niemniej nie daje to uprawnienia do upublicznia takich informacji na stronie internetowej, ponieważ dostęp do niej mają także osoby nieposiadające statusu członka spółdzielni, co łamie przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Ani Ustawa prawo spółdzielcze, ani ustawa o prawie budowlanym w żadnym miejscu nie zawiera normy zezwalającej na udostępnianie takich danych.
Dokumenty takie są do wglądu w siedzibie spółdzielni,

 


 

W przypadku zalania lokalu prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr tel. 22 544 18 00 w godzinach pracy Spółdzielni

pon. - śr. 745-1545

czw. 745-1745

pt. 745-1345

bądź na numer awaryjny 604 409 995 (piony wodne i CO)

 

Ponadto pragniemy poinformować, iż wypłata odszkodowania zalanego lokalu może być dokonana wyłącznie przez jednego Ubezpieczyciela. W sytuacji indywidualnego ubezpieczenia lokalu, w celu ubiegania się o regres pomiędzy Ubezpieczycielami, lokator także ma obowiązek zgłoszenia szkody do Spółdzielni celem spisania protokołu szkody. Zgłoszenie na podstawie dostarczonej dokumentacji nie będzie rozpatrywane.

Przypominamy także o warunkach koniecznych do wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela SBM „Ursynów” firmę ERGO HESTIA:

 1. Zalanie lokalu dotyczy pionów wodnych, CO, przecieków z dachów itp. Procedura nie dotyczy zalania przez lokatora mieszkającego powyżej, który nie dopełnił obowiązku konserwacji urządzeń sanitarnych, do którego zobowiązany jest Regulaminem użytkowania lokali oraz powierzchni wspólnego użytku w zasobach SBM „Ursynów”.
 2. W celu oględzin zalanego lokalu prosimy o kontakt ze Spółdzielnią celem spisania przez pracownika protokołu szkody.
 3. Na podstawie powyższego protokołu Spółdzielnia w imieniu Poszkodowanego występuje do Ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania.
 4. Po otrzymaniu pozytywnego rozpatrzenia szkody od Ubezpieczyciela, odszkodowanie może być wypłacone następująco:
  • bezpośrednio na konto Poszkodowanego,
  • w przypadku podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się odszkodowania na rzecz Spółdzielni zostanie wykonany remont zalanego lokalu w zakresie kwotowym wskazanym w decyzji Ubezpieczyciela.

(wzór oświadczenia - zał. nr 2).


 

ZASADY EKONOMICZNEGO GOSPODAROWANIA CIEPŁEM

 

Chcielibyśmy przez chwilę zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć

jak oszczędnie gospodarować ciepłem,

ponieważ w wielu lokalach jest duże zużycie ciepła i związane                         z tym wysokie obciążenie kosztami utrzymania.

· Zużywać tyle ciepła ile jest faktycznie potrzebne - dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, ruch, wiek. Ale zależy również od sposobu ubierania się. Proszę spojrzeć    na siebie i pomyśleć o ile można będąc właściwie ubranym, obniżyć temperaturę pomieszczenia, w którym się przebywa.

· Nie zasłaniać grzejników, jeśli grzejniki są zawieszone firankami lub zastawione meblami zagradza się ciepłu drogę do pomieszczenia. Ciepło gromadzi się przy grzejniku. Zwiększają się znacznie straty ciepła przez ściany i powierzchnię szklone.

· Wietrzenie: krótko i skutecznie, szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Dlatego przed wietrzeniem należy zawór przy grzejniku całkowicie zamknąć i odczekać 17 minut i wówczas na krótko szeroko otworzyć okno. Jeśli okno będzie tylko uchylone następuje stała strata ciepłego powietrza. Równocześnie „oszukuje” się zawór termostatyczny przy grzejniku, gdyż chłodne powietrze opływające zawór powoduje całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne ogrzanie grzejnika. Więcej już chyba ciepła nie można zmarnować.

· Unikać zwiększonych strat cieplnych, okno jest najcieńszą częścią ściany. Dlatego unikajmy w tym miejscu strat ciepła na ile to możliwe. Po zapadnięciu zmroku można opuścić żaluzje. Wewnątrz pomieszczenia należy zaciągnąć zasłony, o ile nie zasłaniają one równocześnie grzejnika. Można w ten sposób zmniejszyć straty ciepła i zaoszczędzić dużo energii.

· Należy unikać gwałtownego wychłodzenia ścian i mebli, które trzeba następnie ogrzać zużywając duże ilości ciepła. Zawór termostatyczny przy grzejniku należy otwierać            i zamykać tylko na tyle, aby potrzebna temperatura pomieszczenia wzrastała lub obniżała się powoli.

· Pamiętać o zamykaniu drzwi wejściowych do klatek schodowych i nie otwierać okien      na klatkach schodowych, jeśli to nie jest uzasadnione szczególnymi względami.