Nowiny

Nowiny

Wyjaśnienie dotyczące systemu logowania

Zarząd SBM „URSYNÓW” informuje, że działania zmierzające do wprowadzenia systemu logowania się na stronie internetowej są zgodne z obowiązującym prawem.

Informujemy, że w dniu 15 lipca 2009 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. Akt K 64/07 (sentencja została ogłoszona dnia 27 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 117, poz. 988), w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł m.in., że art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z p. zm. rozumiany w ten sposób, że dotyczy udostępniania wskazanych w nim dokumentów wyłącznie członkom spółdzielni mieszkaniowej jest zgodny z art. 51 ust. 1, 3 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 49 i art. 51 ust. 2 i 4 Konstytucji.

Art. 81 ust. 3 u.s.m. brzmi: „Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.”

Z uzasadnienia powołanego wyżej wyroku T.K.

„W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, art. 81 ust. 3 u.s.m.  powinien być interpretowany systemowo, która to wykładnia warunkuje zgodność tego przepisu z art. 51 ust. 1, 3 i 5 Konstytucji, gwarantującym autonomię informacyjną jednostki. Kwestionowany w niniejszej sprawie przepis znajduje się w rozdziale 11 u.s.m. zatytułowanym „Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej”. Zatem konstytucyjnie uprawniona interpretacja art. 81 ust. 3 u.s.m. nakazuje przypisanie przewidzianych w nim uprawnień jedynie członkom spółdzielni mieszkaniowej. Udostępnianie osobom spoza tego kręgu statutu, regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia. Tym samym powodowałoby nieuprawnione ograniczenie prawa do ochrony danych osobowych przysługującego w tym przypadku członkom spółdzielni mieszkaniowej. Oczywiście powyższe ustalenia determinują przyjęcie określonych rozwiązań technicznych, które zapewniłyby dostęp do dokumentów zawartych na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej tylko osobom uprawnionym, a więc członkom spółdzielni (np. system logowania się na stronie za pomocą określonego hasła).”

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2009

Cookies

Informacje na temat plików cookie stosowanych w serwisie SBM Ursynów

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest SBM Ursynów

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosujemy pliki „cookies” – „sesyjne”.  Są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Pliki „cookies” sesyjne nie zawierają danych osobowych. Ich treść to wyglądający na losowy ciąg znaków i cyfr o długości 32 znaków.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Instrukcja dotycząca zarządzania plikami cookie

Jeżeli korzystają Państwo z przeglądarki innego typu lub wersji, prosimy o sprawdzenie zakładki „Pomoc” w Państwa przeglądarce.

Internet Explorer 7, 8 i 9

 1. W menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje internetowe.
 2. Następnie wybierz zakładkę Prywatność.
 3. Suwakiem wybierz preferowane ustawienia.
 4. Kliknij Zaawansowane, aby wybrać bardziej szczegółowe ustawienia plików cookie.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w Internet Explorer.

Google Chrome

 1. W menu Chrome, na pasku narzędzi przeglądarki, wybierz polecenie Ustawienia.
 2. Następnie wybierz Pokaż ustawienia zaawansowane.
 3. Kliknij Ustawienia treści w sekcji „Prywatność”, aby wybrać ustawienia.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w Chrome.

Mozilla Firefox 14, 15 i 16

 1. W menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje.
 2. Następnie kliknij zakładkę Prywatność, aby wybrać ustawienia.
 3. Dla bardziej szczegółowych ustawień plików cookie, ustaw element Program Firefox na: będzie używał ustawień użytkownika.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w Firefox.

Safari 5.1 i nowsze (Mac OS X)

 1. W menu Safari wybierz Preferencje.
 2. Kliknij zakładkę Prywatność, aby wyświetlić ustawienia cookie.
 3. Wybierz preferowane ustawienia.
 4. Kliknij w Szczegóły, dla bardziej zaawansowanych ustawień cookie.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w Safari.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Migawka 1

NOWA STRONA SBM URSYNÓW

Witaj na stronie S.B.M. URSYNÓW


Warszawa, 16 maja 2019 r.

Szanowni Państwo,

w związku z dostarczonym do Spółdzielni w dniu 16 maja 2019 r. postanowieniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 44/2019 z dnia 09.05.2019 r. o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie z dniem 01 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Surowieckiego 2, 4, 6, 8 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 15 z obrębu 1-10-01 o powierzchni 4,9220 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA2M/00104810/1 Zarząd Spółdzielni wspólnie z zespołem Radców prawnych przygotował zażalenie na przedmiotowe postanowienie, które niezwłocznie zostanie wysłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jednocześnie Zarząd chcąc wspomóc właścicieli lokali wyodrębnionych, którzy otrzymali bądź otrzymają przedmiotowe odmowy postanowił umieścić na stronie Internetowej Spółdzielni wzór zażalenia wraz z załącznikami, które osoby te po uzupełnieniu danych powinny przesłać do:

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
za pośrednictwem
Prezydenta m. st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/500-950 Warszawa Urząd Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy Al. KEN 61 02-777 Warszawa

prosimy nie zapomnieć o załącznikach

Spółdzielnia w zażaleniu podnosi błąd w ustaleniach faktycznych polegający na uznaniu, że nieruchomość ta poza budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, jest również zabudowana samodzielnym budynkiem handlowo-usługowym położonym przy ul. Surowieckiego 2 – co wg Urzędu stanowi podstawę do odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność.

Jednakże zdaniem Spółdzielni nie jest to samodzielny budynek lecz lokal użytkowy, na dowód czego przedłożymy wydane przez ten sam Urząd zaświadczenie nr 1022/12 z dnia 27-08-2012 r. o samodzielności przedmiotowego lokalu, w którym widnieje, iż w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ul. Surowieckiego 2 znajduje się przedmiotowy lokal i jest on w rozumieniu ustawy o własności lokali lokalem samodzielnym (a nie budynkiem).

UWAGA !!! dostęp do informacji poniżej tylko dla osób zalogowanych 

wzór zażalenia (docx)

załączniki (PDF)


 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI OCHRONY
ORAZ
WYNIKI ANKIETY

UWAGA !!! dostęp do informacji tylko dla osób zalogowanych


 

Budynki Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Ursynów" "toną" w zieleni. Projektowana przez architekta krajobrazu i pielęgnowana pod jego okiem zieleń izoluje naszych mieszkańców od ulicznego zgiełku. Wewnątrz wypełnionych roślinnością enklaw odnaleźć można ciszę, odpoczynek wśród zieleni, któremu często towarzyszy szum wody, kolorowe ryby, żaby, ważki i ptaki zwabione tu przez wodę w ozdobnych basenach, strumieniach i fontannach. Na bezpiecznych placach zabaw i boiskach spędzają swój wolny czas dzieci nie tylko z naszych zasobów.

 • zasoby_1
 • zasoby_2
 • zasoby_3
 • zasoby_4
 • zasoby_5

Takie warunki zamieszkiwania są doceniane nie tylko przez naszych mieszkańców i sąsiadów. Świadczą o tym coroczne nagrody i wyróżnienia w organizowanym przez Prezydenta Stolicy i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy stołecznym konkursie "Warszawa w Kwiatach". Wśród laureatów konkursu jest nie tylko Zarząd Spółdzielni lecz również (zgłoszeni przez nas do konkursu) mieszkańcy - właściciele najbardziej ukwieconych balkonów i ogródków przydomowych oraz - jako nieliczni w Warszawie - gospodarze najbardziej wypielęgnowanych posesji.