Wyniki przetargów

Warszawa, 17.09.2018 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą: „Remont pokrycia dachu budynków mieszkalnych SBM ,,Ursynów”
Zarząd SBM ,,Ursynów’’ unieważnił postępowanie przetargowe w części dotyczącej Pasaż Ursynowski 7. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy na remont dachu Pasaż Ursynowski 1 część E odstąpił od podpisania umowy na naprawę dachu.