Wyniki przetargów

Warszawa, 08.03.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego  
w trybie konkursu ofert, pod nazwą:

Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW” położonego przy ulicy Dereniowej 9 w Warszawie w części nad lokalami usługowymi.

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

THERMOCELL

Mariusz Przybysz

  1. ul. Zaciszna 6, 05-083 Zaborów

Warszawa, 04.03.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w Zarząd SBM ,,URSYNÓW  unieważnia bez podania przyczyny postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

Wymiana ślusarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych SBM „URSYNÓW” położonych przy ulicach Janowskiego 9, 11, 13, 15 oraz Okaryny 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B’’


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

„Wymiana wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych SBM „URSYNÓW” w Warszawie’’

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

BUDMIX Sp. z o.o.,

 21-136 Firlej, Lubelska 6


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

„Wykonanie wymiany instalacji elektrycznych, zasilania RWC, oświetlenia, uziemienia iautomatyki węzłów cieplnych
w budynkach mieszkalnych SBM „URSYNÓW”

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Zakład Instalacji Elektrycznych, Krzysztof Seliwiak

05-083 Borzęcin Mały, ul. Kosmowska 169


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

Konserwacja instalacji elektrycznych budynków i oświetlenia zewnętrznego w zasobach SBM „URSYNÓW”

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Zakład Instalacji Elektrycznych, Andrzej Michalak,

ul. Duża 5i m 28, 05-270 Marki


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

„Remont klatek schodowych budynków mieszkalnych SBM Ursynów”
w budynkach przy ulicy Surowieckiego 2, Surowieckiego 4

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Konzbud Zbigniew Korcyl,

Pęcławice Górne 26, 28-210 Bogoria


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

„Wykonanie konserwacji instalacji sanitarnych i gazowych w zasobach SBM Ursynów”

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Z.I.S. Ronald Trzciński

z siedzibą w Warszawie 02-643, ul. Etiudy Rewolucyjnej 1 m 6.