Warszawa, dn. 09.02.2024 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostosowanie budynku przy ul. Dereniowej 9 w Warszawie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wskazanym w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z maja 2019 r.

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba
26-634 Gózd, Niemianowice 35B


Warszawa, dn. 25.01.2024 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że Zarząd SBM ,,URSYNÓW’’
unieważnił przetarg nieograniczony,
dotyczący wyboru wykonawcy zadania pod nazwą:

Dostosowanie budynku przy al. KEN 98 w Warszawie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wskazanym w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z maja 2019 r.

 


Warszawa, dn. 08.12.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Kompleksowe sprzątanie budynków i terenów do nich przyległych przy ul. Arctowskiego 28, ul. Arctowskiego i ul. Makowskiego, ul. Cybisa 10, ul. Pasaż Ursynowski 1, ul. W. Surowieckiego 2, 4, ul. W. Surowieckiego 8 klatki 14-25, ul. Zamiany 12 w Warszawie wraz z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni.

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Grupa Serwisowa Andrzej Jachowski
ul. Jeżewskiego 5C/62,
02-796 Warszawa


Warszawa, dn. 28.11.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Remont elewacji z częściowym ociepleniem budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Okaryny 1 w Warszawie

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

PBU "APEKS" Wiesław Wydryszek
Lucynów, ul. Warszawska 53
07-201 Wyszków


Warszawa, dn. 23.08.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że Zarząd SBM ,,URSYNÓW’’ z powodu braku ofert
unieważnił przetarg nieograniczony, dotyczący wyboru wykonawcy zadania pod nazwą:

Remont balkonów 3 lokali, remont ścian osłonowych balkonów 4 lokali oraz remont lukarny 1 lokalu w budynkuprzy ul. Pasaż Ursynowski 1 w Warszawie 


Warszawa, dn. 26.06.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Remont wytypowanych balkonów (38 szt.) w budynkach
przy ul. Surowieckiego 2, 4, 6 i 8 w Warszawie

wyłoniono wykonawcę, którym została:

Firma Handlowo-Usługowo-Budowlana
"JACK" Jacek Kaźmierczak,
ul. Sobieskiego 18, 02-921 Warszawa


Warszawa, dn. 23.06.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Remont dwóch pionów balkonów w budynku przy ul. Pasaż Ursynowski 3 w Warszawie (kl. III - balkony lokali nr: 16, 18, 20, 22 oraz kl. IV - balkony lokali nr: 24, 26, 28, 30, 31)

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Betony Wodoszczelne Robert Siwik,
ul. Wiejska 12C,
05-530 Góra Kalwaria


Warszawa, dn. 19.06.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Wymiana podzielników kosztów c.o. z odczytem radiowym wraz z dzierżawą podzielników oraz usługą rozliczania kosztów centralnego ogrzewania
w budynkach należących do zasobów SBM "Ursynów".

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

ista Polska Sp. z o. o.
Al. 29 Listopada 155c
31-406 Kraków


Warszawa, dn. 13.06.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Remont balkonów na metalowych wspornikach (po 2 piony) w budynkach: Janowskiego 11 i 13 w Warszawie

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Betony Wodoszczelne Robert Siwik,
ul. Wiejska 12C, 05-530 Góra Kalwaria


Warszawa, dn. 03.04.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Dereniowej 9 w Warszawie

 wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

THS Sp. z o.o.
ul. Czerwonego Krzyża 14/33
08-110 Siedlce


Warszawa, dn. 13.01.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Remont klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Janowskiego 13 w Warszawie

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

PBU APEKS Wiesław Wydryszek
Lucynów, ul. Warszawska 53
07-201 Wyszków


Warszawa, dn. 20.12.2022 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Remont i naprawa izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasaż Ursynowski 11 w Warszawie

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

THS Sp. z o.o.,
ul. Czerwonego Krzyża 14/33, 08-110 Siedlce