Kategoria: Druki do pobrania
pdf.pngD E K LA R A C J A PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI - OSOBY FIZYCZNE Popularne
pdf.pngD E K LA R A C J A PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI - OSOBY PRAWNE Popularne
pdf.pngWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO LOKALU Popularne
pdf.pngWNIOSEK O PRZEWŁASZCZENIE LOKALU Popularne
pdf.pngZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Popularne
pdf.pngDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUDYNKU WIELORODZINNYM Popularne
pdf.pngWNIOSEK O PRZEWŁASZCZENIE MIEJSCA POSTOJOWEGO Popularne
pdf.pngZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE Popularne
pdf.pngWNIOSEK O UDZIELENIE 50% BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Popularne
pdf.pngWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W TRYBIE ART. 4 UST. 2 PKT 3
pdf.pngWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W TRYBIE ART. 4 UST. 2 PKT 2
pdf.pngZGŁOSZENIE ZAMIARU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE BONIFIKATY