S.B.M. URSYNÓW

Witaj na stronie S.B.M. URSYNÓW

AKTUALNOŚCI


UWAGA !!!!

Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Ursynow"
od dnia 15 października 2020 r. do odwołania będzie zamknięte.

Przyczyną tej sytuacji jest konieczność przeprowadzenia dezynfekcji Biura wobec pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa u dwóch pracowników i oczekiwania na przekazanie przez Sanepid dalszych wytycznych w tej sprawie.
Podajemy nr tel. 600 455 053  oraz 668 414 014 do kontaktu ze Spółdzielnią w każdej sprawie.

Z poważaniem
ZARZAD SBM "URSYNOW"


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SBM „URSYNÓW” W 2020 R.

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. oraz treścią art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także zgodnie z uchwałą nr 42/2020 z dnia 7 września 2020 r. Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW” zostanie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Zarząd równocześnie przypomina, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków SBM „URSYNÓW” – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – odbędą się wybory do Rady Nadzorczej SBM „URSYNÓW” nowej kadencji.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wszelkie decyzje związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW” w terminie wskazanym powyżej będą podejmowane na bieżąco z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

Treść uchwały Zarządu numer 42/2020 z dnia 7 września 2020 r. pod linkiem.


Informacja związana z prowadzonym remontem pokrycia dachu budynków położonych przy

ul. Pasaż Ursynowski 7 i 9 oraz przy ul. Herbsta 2.

Czytaj


Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "URSYNÓW"
poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownika Działu Organizacyjnego obsługującego Kadry i Płace

Inspektora Nadzoru ds. budowlanych


Warszawa, dnia 31-07-2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd SBM „Ursynów” przygotowuje korektę preliminarza wpływów i wydatków funduszu społeczno-wychowawczego. Zgodnie z regulaminem, środki z FSW mogą być przeznaczane na:
- organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych
- sponsorowania i współorganizowanie konkursów o charakterze społeczno-wychowawczym
- wyposażanie i urządzanie placów zabaw oraz innej przestrzeni rekreacyjnej sprzyjającej integracji mieszkańców (np. nowe zabawki, mała architektura ogrodowa, np. ławki, i urządzenia, np. kurtyna wodna)
- promowanie zachowań ekologicznych oraz zdrowego stylu życia (np. stojaki na rowery).
Ponieważ jako reprezentanci lokalnych społeczności bardzo dobrze znacie Państwo potrzeby swoich sąsiadów, Zarząd zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o zgłaszanie pomysłów, które można zrealizować ze środków FSW w dwóch kategoriach kosztowych:

1. do 500 zł
2. do 1000 zł.

Spośród wszystkich nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze, które zostaną przedstawione mieszkańcom wszystkich nieruchomości, tak by – w razie chęci oraz w miarę możliwości finansowych FSW – również inni mogli skorzystać z zaproponowanych przez każdy z KDM-ów możliwości.


Warszawa, dnia 02-07-2020 r.

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, mając jednocześnie na uwadze stopniowe znoszenie obostrzeń
związanych z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 Zarząd w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, w trosce o zdrowie interesantów i pracowników SBM „Ursynów” ustala, że
od dnia 6 lipca 2020 r. do odwołania wprowadza następujące zasady bezpośredniej obsługi mieszkańców i  interesantów Spółdzielni:

 1. wizyty mieszkańców i interesantów mogą odbywać się tylko w sprawach wymagających osobistego kontaktu
  z pracownikami lub organami Spółdzielni
  . Pozostałe sprawy należy nadal załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. przed wizytą w biurze Spółdzielni obowiązuje konieczność telefonicznego lub e-mailowego umówienia się na wizytę,
 3. jednocześnie w biurze Spółdzielni może być przyjmowana tylko jedna osoba,
 4. przyjęcia mieszkańców i interesantów odbywają się w wyznaczonym pokoju nr 5, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony, wyposażonym w przegrodę oddzielającą interesantów od pracowników Spółdzielni,
 5. mieszkańcy i interesanci mają dostęp tylko i wyłącznie do przedsionka, części korytarza przed strefą przetwarzania danych oraz pokoju nr 5 i Sekretariatu,
 6. podczas wizyt w biurze Spółdzielni należy zachować 1,5 metrową odległość pomiędzy osobami,
 7. rejestr przyjęć interesantów i umawianie wizyt prowadzone są przez Sekretariat Spółdzielni, przy zachowaniu następujących zasad:
  • przyjęcia umawiane są w taki sposób, aby pomiędzy przyjęciami następowały 15 minutowe odstępy,
  • każdorazowo w przerwie pomiędzy poszczególnymi wizytami pokój jest wietrzony, a powierzchnie płaskie dezynfekowane przez pracownika Spółdzielni,
  • mieszkańcy i interesanci po przyjściu do biura mają przez pracownika Spółdzielni termometrem elektronicznym mierzoną temperaturę, dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym oraz powinni mieć założone maseczki zakrywające nos i usta,
  • w przypadku konieczności dokonania identyfikacji osoby, pracownik ma prawo poprosić interesanta o chwilowe zdjęcie maseczki,
 8. w przypadku, gdy u osoby przychodzącej zmierzona temperatura będzie wskazywała co najmniej 37,5°C wizyta nie będzie mogła się odbyć i zostanie przełożona na inny możliwie najszybszy termin, a osoba ta będzie poproszona
  o opuszczenie biura.

Telefoniczny dyżur członków Rady Nadzorczej SBM „Ursynów” dyżur członków Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”


Informacja do deklaracji do podatku od nieruchomości IN-1


RADA NADZORCZA

W dniu 23 czerwca 2020 r., w Dzienniku Ustaw, poz. 1086, opublikowana została Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w której m.in. znalazł się zapis przedłużający kadencje rad nadzorczych  spółdzielni do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po ustaniu stanu epidemii.
Tym samym kadencja Rady Nadzorczej SBM "Ursynów" wybranej w dniu 9 czerwca 2017 roku ulega przedlużeniu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.


WALNE ZGROMADZENIE 2020

UWAGA !!! dostęp do informacji tylko dla osób zalogowanych


Z uwagi na pandemię COVID-19 i wprowadzone ograniczenia brak jest na chwilę obecną możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia.
W zakładce Walne Zgromadzenie 2020 umieszczone zostały materiały tj. Sprawozdania, a także list polustracyjny, które będą przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe materiały będą umieszczane sukcesywnie.


Szanowni Państwo,

z dniem 05.06.2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 41/2020 zmianie uległ
Regulamin rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości i ustalania opłat z tego tytułu


Szanowni Państwo,

z dniem 28.05.2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 23/2020 zmianie uległ
Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w SBM „Ursynów”
oraz
uchwałą 25/2020 zmianie uległ
Regulamin przyjmowania członków i zawierania umów 
(o budowę, o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, o ustanowienie odrębnej własności lokalu)


OBWIESZCZENIE

Zarząd SBM „Ursynów” informuje, że przyjął nowe zasady udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie dokumentów jest odpłatne.

Dodatkowo został udostępniony wniosek do pobrania o uzyskanie dostępu do dokumentów.


Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "URSYNÓW"
poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik ds. technicznych

oraz

Specjalista ds. rozliczeń czynszowych

Szczegóły  


Warszawa, 30.03.2020 r.

KORONAWIRUS – KOMUNIKAT UAKTUALNIAJĄCY

Szanowni Państwo,

wobec trwającego stanu epidemii, w trosce o Państwa i pracowników SBM „Ursynów” zdrowie, informujemy, że mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo Zarząd SBM „Ursynów” zdecydował się podjąć następujące działania:

 1. Zarząd SBM „Ursynów” podjął decyzję o bezterminowym odwołaniu wszystkich spotkań z mieszkańcami. Jednocześnie informuje, że pozostajemy z Państwem w kontakcie telefonicznym oraz elektronicznym na dotychczasowych zasadach. Prosimy, żebyście Państwo kontaktowali się ze Spółdzielnią przede wszystkim telefonicznie i mailowo i przychodzili do Spółdzielni jedynie w sprawach bezwzględnie wymagających bezpośredniego kontaktu (przepływ korespondencji, wniosków, zaświadczeń);
 2. na drzwiach wejściowych do budynków oraz na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych nadal są umieszczone plakaty informacyjne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia mówiące o tym, jak zapobiegać zakażeniu oraz jak postępować i z kim się kontaktować w sytuacji zaobserwowania u siebie objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem;
 3. gospodarze budynków są wyposażeni w płyny dezynfekujące, którymi codziennie dezynfekują poręcze na klatkach schodowych, klamki drzwi wejściowych do budynków oraz przyciski domofonów i oświetlenia.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie korzystania z placów zabaw.

Zwracamy także Państwa uwagę na to, abyście śledzili na bieżąco wszelkie komunikaty przekazywane w mediach przez stosowne organa państwowe.

O kolejnych krokach podejmowanych przez Zarząd SBM „Ursynów” będziemy Państwa niezwłocznie informować.


Szanowni Państwo

Najbliższe tygodnie będą szczególnie trudnym czasem dla osób starszych i o obniżonej odporności . Zachęcamy Was gorąco do włączenia się w akcję pomocy na Waszym osiedlu. Aby pomóc wystarczy:

- wydrukować dołączony do tego ogłoszenia plakat
- uzupełnić go o swoje dane
- powiesić na klatce schodowej bądź w innym widocznym miejscu...

...albo po prostu zapukać do sąsiada / sąsiadki
i zaproponować pomoc w zrobieniu zakupów czy załatwieniu innych spraw poza domem.

SBM Ursynów


W A Ż N Y   K O M U N I K A T

Szanowni Państwo!

Ze względu na rosnące zagrożenie zakażenia koronawirusem biuro Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” zostaje zamknięte dla mieszkańców
i interesantów na okres od 16.03.2020 r. do odwołania.

W celu zapewnienia Państwu stałego kontaktu ze Spółdzielnią zainstalowaliśmy skrzynkę pocztową, która znajduje się po lewej stronie drzwi wejściowych do biura Spółdzielni przy al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Prosimy o umieszczanie w niej wszelkiej korespondencji i dokumentów kierowanych do Spółdzielni. Skrzynka będzie opróżniana regularnie przez pracowników Spółdzielni, a wszystkie złożone przez Państwa pisma oraz dokumenty będą rejestrowane w dzienniku podawczym Spółdzielni. W celu uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentu prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie.

Ponadto we wszystkich pilnych sprawach prosimy kontaktować się zdalnie za pośrednictwem numeru telefonu
22-544-18-00 wew. 1 i/lub adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Telefony do konserwatorów są umieszczone w gablotach na klatkach schodowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


KORONAWIRUS WAŻNE INFORMACJE

czytaj


Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Co powinieneś wiedzieć