Warszawa, 3 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu firmy Utila wykonującej na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy diagnozę społeczną
parków w Warszawie zapraszamy Państwa do rozmowy na temat parków podczas spotkania online,
które odbędzie się 7 grudnia 2021 r. w godzinach 18.00-20.00 na platformie Teams.
Celem spotkania jest poznanie głównych potrzeb, a także zidentyfikowanie istniejących problemów,
konfliktów oraz zagrożeń.


Aby zgłosić uczestnictwo w spotkaniu, należy wypełnić formularz:  

https://utila.info.pl/1/index.php/757569?lang=pl

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Utila, 
p. Katarzyna Iwińska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 533 836 747


Warszawa, 3 grudnia 2021 r.

Szanowni Sąsiedzi!

w dniu 17 grudnia br. (piątek) o godz. 19.30
przy osiedlowym placu zabaw

odbędzie się zebranie wyborcze uprawnionych mieszkańców,
które wybierze skład Komitetu Domowego Mieszkańców Janowskiego 11, 13, 15
na bieżącą kadencję

Zasady przeprowadzania wyborów określa REGULAMIN KOMITETU MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” zamieszczony na stronie internetowej SBM „Ursynów”. 

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego zebrania
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów
4. Głosowanie
5. Podjęcie uchwały o wyborze składu osobowego Komitetu i określenie funkcji jego członków
6. Sprawy wniesione

Serdecznie zapraszamy!
KDM Janowskiego 11, 13, 15


Warszawa, 11 października 2021 r.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” poszukuje biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2021 i 2022 

Oferta powinna zawierać:

1. Informację o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności i wpisie do rejestru biegłych rewidentów.

2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego
w Spółdzielniach Mieszkaniowych.

3. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat.

4. Wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

5. Cenę za badanie Sprawozdania Finansowego uwzględniając wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

6. Informację o ubezpieczeniu firmy

Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listowną na adres Spółdzielni: al. KEN 98, 02-777 Warszawa do dnia 15.11.2021 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 544 18 00 lub mailowy na adres wskazany wyżej.

 


Warszawa, 24 września 2021 r.

Szanowni Sąsiedzi!

w dniu 7 października br. (czwartek) o godz. 18.00
na osiedlowym placu zabaw

odbędzie się zebranie wyborcze uprawnionych mieszkańców,
które wybierze skład Komitetu Domowego Mieszkańców Okaryny
na bieżącą kadencję

zasady przeprowadzania wyborów określa
REGULAMIN KOMITETU MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
zamieszczony na stronie internetowej SBM „Ursynów”
oraz na osiedlowej tablicy ogłoszeń
porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego zebrania
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów
4. Głosowanie
5. Podjęcie uchwały o wyborze składu osobowego Komitetu
i określenie funkcji jego członków
6. Sprawy wniesione

Serdecznie zapraszamy!
KDM Okaryny


Warszawa, 19 sierpnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Pragnęlibyśmy poinformować, że z dniem 16 sierpnia 2021 roku, na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 30/2021, pracę na stanowisku Wiceprezesa Zarządu SBM „Ursynów” rozpoczął Pan Maciej Wicik.

Nowemu Zarządowi życzymy samych sukcesów.

Rada Nadzorcza SBM „Ursynów”


Warszawa, 3 sierpnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Zamiany 12!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Zamiany 12 – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy kolejne informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntu na Państwa nieruchomości.


06.07.2021 r., Warszawa

Szanowni Państwo!

Remont garażu wielostanowiskowego przy ul. Pasaż Ursynowski 5 dobiega końca. Odbiór końcowy odbędzie się na początku sierpnia, a stopniowe uruchamianie budynku planujemy od:

9 sierpnia 2021 r.

Warunkiem wydania karty do miejsc postojowych w budynku Pasaż Ursynowski 5 jest oddanie kart/pilotów do miejsc na parkingu zastępczym, jeżeli z niego Państwo korzystaliście. Prosimy o zwrot kart/pilotów do miejsc w parkingach zastępczych do Spółdzielni (w godzinach pracy biura). Od 11 sierpnia 2021 r. parkingi zastępcze przestają funkcjonować, prosimy więc o odpowiednio wcześniejsze usunięcie z nich samochodów.

Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród właścicieli miejsc postojowych wdrażamy zmianę formy kontroli dostępu do budynku. Żeby dostać się do środka, konieczne jest użycie kart RFID dalekiego zasięgu do szlabanu: 24 zł brutto/sztukę i kart RFID do furtki: 24 zł brutto/sztukę. Opłaty w kwocie łącznej w wysokości 48 zł  za karty RFID należy wnosić na numer rachunku bankowego:

32 2490 0005 0000 4530 9648 6279

przy czym jest to inny numer konta niż numer do wnoszenia opłat lokalowych.

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię właściciela oraz numer miejsca postojowego.

Od 4 sierpnia karty RFID będą wydawane w biurze Spółdzielni (w godzinach pracy) i na portierni garażowca (całodobowo) – pod warunkiem okazania dowodu przelewu na kwotę 48 zł.

W sierpniu i wrześniu, w czasie wdrażania nowego systemu ochrony oraz dostosowywania do niego instalacji, w budynku zostanie zachowana ochrona osobowa (strażnik w pomieszczeniu portierni).

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefoniczny pod numerami:
797 004 854 i 797 004 853
(w godzinach pracy Spółdzielni)


06.07.2021 r., Warszawa

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością zawiadamiamy, że spośród tysięcy uczestników konkursu Banku Ochrony Środowiska
pt.: "Zielona Ławeczka" wśród 14-ciu laureatów znalazły się, aż dwie nasze nieruchomości: Janowskiego 9
oraz Janowskiego 11-15. Projekty powstały we współpracy Komitetów Domowych Mieszkańców
oraz specjalisty ds. zieleni Spółdzielni. 

Pełna lista uczestników na stronie Programu: https://zielonalaweczka.pl

Serdecznie gratulujemy! 


Warszawa, 30.06.2021 r.

Szanowni Państwo!

W Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy doszło do naruszenia danych osobowych i przesłania w wiadomości elektrycznych do osób nieuprawnionych numerów ksiąg wieczystych zawartych w rejestrach cen nieruchomości. Spośród nieruchomości Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” dotyczy to nieruchomości Pasaż Ursynowski 9. Pełna treść komunikatu Urzędu m. st. Warszawy tutaj: LINK


Szanowni Państwo!

W związku ze spadkiem ogólnej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2  wznawiamy możliwość spotkań z pracownikami Spółdzielni, w tym z członkami Zarządu, z zachowaniem zasad obowiązujących w Spółdzielni od lipca 2020 r.:

 1. W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu zapraszamy do biura Spółdzielni, jednak prosimy o załatwianie pozostałych spraw telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Przed wizytą w biurze Spółdzielni prosimy o umówienie się mailowo bądź telefonicznie.
 3. Nadal prowadzony jest rejestr osób przychodzących do biura Spółdzielni (imię i nazwisko, numer telefonu, czas wejścia i wyjścia).
 4. W biurze Spółdzielni jednocześnie może przebywać jeden Mieszkaniec lub interesant, z wyjątkiem osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe lub przebywających na sali konferencyjnej w ramach obowiązków służbowych, w tym wynikających z kompetencji organów oraz ciał statutowych.
 5. Mieszkańcy i interesanci mają dostęp tylko i wyłącznie do pokoju nr 5 wyznaczonego do przyjęć gości, Biura Obsługi Mieszkańca, gabinetów członków Zarządu oraz sali konferencyjnej.
 6. Podczas wizyt w biurze Spółdzielni należy zachować 1,5 metrową odległość pomiędzy osobami.
 7. Czas kontaktu pracowników z Mieszkańcami lub interesantami jest ograniczony do 15 minut.
 8. Rejestr przyjęć i umawianie wizyt prowadzone są przez Biuro Obsługi Mieszkańca, przy zachowaniu poniższych zasad:
  • przyjęcia umawiane są w taki sposób, aby pomiędzy kolejnymi spotkania były 15 minutowe odstępy
  • Mieszkańcy i interesanci po przyjściu do biura mają temperaturę mierzoną przez pracownika Spółdzielni termometrem elektronicznym, dezynfekują dłonie płynem dezynfekcyjnym oraz nakładają maseczki zakrywające nos i usta
  • w przypadku konieczności dokonania identyfikacji osoby pracownik ma prawo poprosić Mieszkańca lub interesanta o chwilowe zdjęcie maseczki.
 9. Jeżeli zmierzona u Mieszkańca lub interesanta temperatura będzie wskazywała 37,5°C i więcej, wizyta nie będzie mogła się odbyć i zostanie przełożona na inny możliwie najszybszy termin, a osoba ta zostanie poproszona o opuszczenie biura Spółdzielni.

 Warszawa, 8 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie w sprawie kontroli dostępu do garażu Pasaż Ursynowski 5.

Łącznie oddano 131 głosów, w tym:

 • Wariant I (ochrona osobowa) – 21 głosów, w tym 16 głosów kompletnych (opatrzonych podpisem oraz numerem członkowskim/identyfikatorem).
 • Wariant II (zdalny monitoring) – 110 głosów, w tym 84 głosy kompletne.

Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za wariantem II,
czyli zmianą formy kontroli dostępu na zdalny monitoring.

Obecnie w budynku trwa remont odtworzeniowy w zakresie zgodnym z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zakończenie remontu jest planowane najpóźniej w II połowie sierpnia 2021 r., ale prace postępują sprawnie i liczymy, że już wcześniej częściowo uruchomimy budynek.


Warszawa, 24 maja 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Pasażu Ursynowskiego 11!

Prezydent m.st. Warszawy wydał zaświadczenia potwierdzające uiszczenie przez Spółdzielnię jednorazowej opłaty przekształceniowej z zastosowaniem 98% bonifikaty dla garaży G-1, G-2 i G-3 na Pasażu Ursynowskim 11.


Warszawa, 20 maja 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Pasażu Ursynowskiego 1!

Prezydent m.st. Warszawy wydał zaświadczenia potwierdzające uiszczenie przez Spółdzielnię jednorazowej opłaty przekształceniowej z zastosowaniem 98% bonifikaty dla garaży 1001 i 1002 na nieruchomości Pasaż Ursynowski 1.


Warszawa, 18 maja 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Pasażu Ursynowskiego 11!

Prezydent m.st. Warszawy poinformował Spółdzielnię o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej z zastosowaniem 98% bonifikaty dla garaży G-1, G-2 i G-3 na nieruchomości Pasaż Ursynowski 11.


Warszawa, 17 maja 2021 r.

Szanowni Państwo!

W zakładce Regulacja prawna gruntów – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy zestawienie dokumentów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, którymi dysponuje SBM "Ursynów" na dzień 17.05.2021 r.


Warszawa, 13 maja 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Zamiany 12!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Zamiany 12 – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy kolejne informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntu na Państwa nieruchomości.


Warszawa, 10.05.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 6 maja 2021 r. Pan Wojciech Birek złożył rezygnację z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu SBM „Ursynów” z powodów osobistych.

Rada Nadzorcza SBM „Ursynów


Warszawa, dn. 04.05.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą nr 25/2021 r., Rada Nadzorcza SBM „Ursynów” powołała Komisję Konkursową do wyłonienia kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SBM „Ursynów”.

Rada Nadzorcza SBM „Ursynów”


Warszawa, 30 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Pasażu Ursynowskiego 11!

Prezydent m.st. Warszawy wydał zaświadczenia dla garaży G-1, G-2 i G-3 na nieruchomości Pasaż Ursynowski 11 potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Warszawa, 30 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Pasażu Ursynowskiego 1!

Prezydent m.st. Warszawy poinformował Spółdzielnię o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej z zastosowaniem 98% bonifikaty dla garaży 1001 i 1002 na nieruchomości Pasaż Ursynowski 1.


Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Zamiany 12!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Zamiany 12 – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy kolejne informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntu na Państwa nieruchomości.


Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Cybisa 10!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Cybisa 10 – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy kolejne informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntu na Państwa nieruchomości.


Warszawa, 12 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Arctowskiego i Makowskiego!

Ze względu na prośby znacznej części mieszkańców, wskazujących na utrudnienia związane z epidemią COVID-19, ponownie przedłużamy konsultacje dotyczące podziału nieruchomości Arctowskiego/Makowskiego (segmenty) do 14 maja 2021 r. Po tym nieprzekraczalnym terminie przystąpimy do analizy Państwa uwag i opinii. O kolejnych krokach w sprawie podziału nieruchomości będziemy informowali na bieżąco.


Warszawa, 8 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy!

W zakładce Regulacja prawna gruntów - dostęp po zalogowaniu - zamieściliśmy kwartalne informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntów.


Warszawa, 2 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Zamiany 12!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Zamiany 12 – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntu na Państwa nieruchomości.


Warszawa, 1 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Arctowskiego i Makowskiego!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Arctowskiego/Makowskiego (segmenty) – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy kopie decyzji administracyjnych dotyczących odmowy podziału Państwa nieruchomości.


Warszawa, 29 marca 2021 r. 

Szanowni Państwo! 

Miasto st. Warszawa wprowadziło program osłonowy dla rodzin wielodzietnych, kwalifikujących się do Karty Dużej Rodziny. Mieszkańcy w trudnej sytuacji finansowej mogą otrzymać  zasiłek celowy pokrywający nawet połowę opłaty za śmieci. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Cybisa 7, tel. 22 544 12 00
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Obsługi Mieszkańców, Al. KEN 61
tel.
22 443 72 00; 22 443 71 56; 22 443 73 01


Warszawa, 25 marca 2021 r.

Szanowni Państwo!

Ze względu na zachorowania na COVID-19 wśród pracowników Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” biuro Spółdzielni pozostaje zamknięte. Część pracowników jest chora lub na kwarantannie oczekuje na wyniki testów i nie jest w stanie odbierać telefonów. Jeżeli nie zdołacie Państwo skontaktować się z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za Państwa sprawę, prosimy o kontakt z sekretariatem Spółdzielni pod numerem telefonu: 22-544-18-00 wew. 1 i/lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.


Warszawa, 24 marca 2021 r.

Szanowni Państwo!

W Warszawie trwa obecnie akcja wydawania bezpłatnych maseczek chirurgicznych dla mieszkańców (4 sztuki na osobę). Na Ursynowie maseczki są wydawane w siedmiu miejscach:

 1. Ursynowskie Centrum Kultury, ul. Gandhi 9 (obok Urzędu Dzielnicy) – pon.-pt. 8:00-20:00
 2. Arena Ursynów, ul. W. Pileckiego 122 (kasa – wejście główne) – 9:00-18:00 (7 dni w tygodniu)
 3. Czytelnia Naukowa XIV, ul. W. Lachmana 5 – pon., wt., czw., pt., 15:00-18:00, śr. 12:00-15:00
 4. Wypożyczalnia nr 139, al. KEN 21 – pon., wt., czw., pt., 15:00-18:00, śr. 12:00-15:00
 5. Biblioteka Publiczna, ul. Barwna 8 - pon., wt., czw., pt., 15:00-18:00, śr. 12:00-15:00
 6. DOK Ursynów, ul. Kajakowa 12b – 9:00-18:00 (7 dni w tygodniu)
 7. Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Kłobucka – 16:00-20:00 (7 dni w tygodniu)

Warszawa, 22 marca 2021 r.

Szanowni Państwo! 

W związku z faktem, że w piątek 19 marca 2021 r. pracownicy SBM „Ursynów” mieli kontakt z osobą, u której w sobotę 20 marca 2021 r. potwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19, oraz w związku z podejrzeniem choroby u pracowników SBM „Ursynów” (oczekujemy na potwierdzenie wyników) do odwołania zawiesza się możliwość jakichkolwiek spotkań w biurze Spółdzielni ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników i odwiedzających.


Warszawa, 19.03.2021 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na podstawie ogłoszonego przez GUS średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który za 2020 r. wyniósł 3,4%, zostały zaktualizowane stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz powierzchni wspólnego użytku należących do zasobów SBM „Ursynów”.

Od dnia 01 kwietnia 2021 r. będą obowiązywały nowe stawki.


Warszawa, 16 marca 2021 r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania z zakładki Regulacja prawna gruntów, gdzie znajdziecie Państwo kwartalne informacje na temat regulacji prawnej gruntów oraz liczby wyodrębnień (dostęp po zalogowaniu).”


Warszawa, 15 marca 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Arctowskiego i Makowskiego!

Na prośbę znacznej części z Państwa przedłużamy konsultacje podziału nieruchomości do 15 kwietnia 2021 r. Prosimy o potraktowanie tego terminu jako ostatecznego. Dodatkowe materiały znajdziecie Państwo w zakładce Regulacja prawna gruntów -> Arctowskiego/Makowskiego (segmenty) – dostęp po zalogowaniu.”

 


Warszawa, 1 marca 2021 r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania z zakładki Pomieszczenia: https://sbmursynow.pl/do-wynajecia/265-pomieszczenia 

gdzie umieszczane są wolne pomieszczenia gospodarcze (np. komórki, piwnice) w zasobach SBM „Ursynów”. Pod koniec 2020 r. została przeprowadzona pod tym kątem inwentaryzacja pomieszczeń na wszystkich nieruchomościach. Kolejne pomieszczenia będą dodawane sukcesywnie.


Warszawa, 21 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo!

Treść ekspertyzy technicznej oceniającej poprawność wykonania remontu dachów nieruchomości Pasaż Ursynowski 7 i 9 oraz Herbsta 2 znajdziecie Państwo w zakładce „Remonty -> Dachy PU 7-9” (dostęp po zalogowaniu).


Warszawa, 19 lutego 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Arctowskiego i Makowskiego!

Trwają konsultacje podziału dla segmentów Arctowskiego i Makowskiego. W związku z licznymi pytaniami informujemy, że od 19 lutego 2021 r. prześlemy Państwu drogą elektroniczną projekt mapy podziałowej uwzględniającej całą nieruchomość oraz dwa projekty pełnych aktów notarialnych, które częściowo uwzględniają przedstawione przez Państwa spostrzeżenia, szczególnie w zakresie oczywistych pomyłek pisarskich.
Ponadto w odpowiedzi na Państwa prośby przedłużamy konsultacje do 1 marca 2021 r. Prosimy o przesyłanie dalszych uwag i spostrzeżeń drogą elektroniczną. Prosimy również o cierpliwość: wiele pytań i uwag się powtarza, dlatego w początkach marca pozwolimy sobie odnieść się zbiorczo do problematyki, wyłaniającej się z Państwa korespondencji.


Warszawa, 15 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania z nowej zakładki Harmonogram wywozu odpadów, gdzie znajdziecie Państwo terminy wywozu różnych rodzajów odpadów dla wszystkich nieruchomości.


Warszawa, 12 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo!

Informacje na temat opłat za miejsca w parkingu Pasaż Ursynowski 5 znajdziecie Państwo w zakładce Garaż PU 5 (dostęp po zalogowaniu).


Warszawa, 11 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo!

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję wyłączającą
z użycia garaż przy ul. Pasaż Ursynowski 5
do czasu wykonania niezbędnych napraw. Zgodnie z decyzją budynek został zamknięty.

Właściciele miejsc postojowych, którzy zdecydują się znaleźć miejsca parkingowe we własnym zakresie, otrzymają – na podstawie faktury lub innego dowodu zapłaty – refundację kosztów do wysokości 150,00 zł (średnia cena zastępczych miejsc postojowych).

Jeżeli decydujecie się Państwo na miejsca postojowe poza Vistulą, prosimy
o wysłanie maila na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zawierającego  numer Państwa miejsca w PU 5 oraz  imię i nazwisko właściciela lub
o telefoniczny kontakt ze Spółdzielnią na numery:

797 004 854 i 797 004 853

(w godzinach pracy Spółdzielni).


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza SBM „Ursynów” wybrała Panią Elżbietę Czarnecką na Członka Zarządu SBM „Ursynów” (zgodnie ze Statutem Spółdzielni Zarząd może być 3-osobowy).

Decyzja ta została podyktowana potrzebą zabezpieczenia reprezentacji Spółdzielni podczas panującej w Polsce epidemii.

Z poważaniem,
Marta Bukowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Szanowni Państwo!

Od lutego 2021 r. Biuro SBM „Ursynów” wraca do tradycyjnych godzin pracy:

poniedziałki, wtorki i środy: 7:45 – 15:45

czwartki: 7:45 – 17:45

piątki: 7:45 – 13:45.

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na epidemię COVID-19 wizyty mieszkańców w Biurze Spółdzielni będą ograniczone do spraw bezwzględnie wymagających osobistego kontaktu, po uprzednim umówieniu telefonicznie lub e-mailowo na konkretny termin. Podczas wizyty należy mieć nałożoną maseczkę zakrywającą nos i usta, a po wejściu na teren biura zdezynfekować ręce.

 


W związku z rezygnacją pana Marcina Galasa z funkcji Prezesa Zarządu SBM „Ursynów” w dniu 12 stycznia 2021 r., Rada Nadzorcza w tym samym dniu uchwałą nr 02/2021 wyznaczyła panią Annę Brzezińską do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SBM „Ursynów” na okres do momentu dokonania wyboru Prezesa Zarządu i objęcia przez niego obowiązków służbowych.

                                                 Marta Bukowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”


Warszawa, dnia 19-01-2021 r.

Szanowni Państwo!

Ze względu na epidemię COVID-19 Rada Nadzorcza w dniu 12 stycznia 2021 r. przyjęła nowy Regulamin Komitetu Domowego Mieszkańców, który wydłuża kadencje Komitetów Domowych Mieszkańców do dnia zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SBM „URSYNÓW” W 2020 R.

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. oraz treścią art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także zgodnie z uchwałą nr 42/2020 z dnia 7 września 2020 r. Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW” zostanie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Zarząd równocześnie przypomina, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków SBM „URSYNÓW” – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – odbędą się wybory do Rady Nadzorczej SBM „URSYNÓW” nowej kadencji.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wszelkie decyzje związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW” w terminie wskazanym powyżej będą podejmowane na bieżąco z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

Treść uchwały Zarządu numer 42/2020 z dnia 7 września 2020 r. pod linkiem.


Informacja związana z prowadzonym remontem pokrycia dachu budynków położonych przy

ul. Pasaż Ursynowski 7 i 9 oraz przy ul. Herbsta 2.

Czytaj


Warszawa, dnia 02-07-2020 r.

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, mając jednocześnie na uwadze stopniowe znoszenie obostrzeń
związanych z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 Zarząd w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, w trosce o zdrowie interesantów i pracowników SBM „Ursynów” ustala, że
od dnia 6 lipca 2020 r. do odwołania wprowadza następujące zasady bezpośredniej obsługi mieszkańców i  interesantów Spółdzielni:

 1. wizyty mieszkańców i interesantów mogą odbywać się tylko w sprawach wymagających osobistego kontaktu
  z pracownikami lub organami Spółdzielni
  . Pozostałe sprawy należy nadal załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. przed wizytą w biurze Spółdzielni obowiązuje konieczność telefonicznego lub e-mailowego umówienia się na wizytę,
 3. jednocześnie w biurze Spółdzielni może być przyjmowana tylko jedna osoba,
 4. przyjęcia mieszkańców i interesantów odbywają się w wyznaczonym pokoju nr 5, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony, wyposażonym w przegrodę oddzielającą interesantów od pracowników Spółdzielni,
 5. mieszkańcy i interesanci mają dostęp tylko i wyłącznie do przedsionka, części korytarza przed strefą przetwarzania danych oraz pokoju nr 5 i Sekretariatu,
 6. podczas wizyt w biurze Spółdzielni należy zachować 1,5 metrową odległość pomiędzy osobami,
 7. rejestr przyjęć interesantów i umawianie wizyt prowadzone są przez Sekretariat Spółdzielni, przy zachowaniu następujących zasad:
  • przyjęcia umawiane są w taki sposób, aby pomiędzy przyjęciami następowały 15 minutowe odstępy,
  • każdorazowo w przerwie pomiędzy poszczególnymi wizytami pokój jest wietrzony, a powierzchnie płaskie dezynfekowane przez pracownika Spółdzielni,
  • mieszkańcy i interesanci po przyjściu do biura mają przez pracownika Spółdzielni termometrem elektronicznym mierzoną temperaturę, dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym oraz powinni mieć założone maseczki zakrywające nos i usta,
  • w przypadku konieczności dokonania identyfikacji osoby, pracownik ma prawo poprosić interesanta o chwilowe zdjęcie maseczki,
 8. w przypadku, gdy u osoby przychodzącej zmierzona temperatura będzie wskazywała co najmniej 37,5°C wizyta nie będzie mogła się odbyć i zostanie przełożona na inny możliwie najszybszy termin, a osoba ta będzie poproszona
  o opuszczenie biura.

Telefoniczny dyżur członków Rady Nadzorczej SBM „Ursynów” dyżur członków Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”


Informacja do deklaracji do podatku od nieruchomości IN-1


RADA NADZORCZA

W dniu 23 czerwca 2020 r., w Dzienniku Ustaw, poz. 1086, opublikowana została Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w której m.in. znalazł się zapis przedłużający kadencje rad nadzorczych  spółdzielni do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po ustaniu stanu epidemii.
Tym samym kadencja Rady Nadzorczej SBM "Ursynów" wybranej w dniu 9 czerwca 2017 roku ulega przedlużeniu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.


WALNE ZGROMADZENIE 2020

UWAGA !!! dostęp do informacji tylko dla osób zalogowanych


Z uwagi na pandemię COVID-19 i wprowadzone ograniczenia brak jest na chwilę obecną możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia.
W zakładce Walne Zgromadzenie 2020 umieszczone zostały materiały tj. Sprawozdania, a także list polustracyjny, które będą przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe materiały będą umieszczane sukcesywnie.


Szanowni Państwo,

z dniem 05.06.2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 41/2020 zmianie uległ
Regulamin rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości i ustalania opłat z tego tytułu


Szanowni Państwo,

z dniem 28.05.2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 23/2020 zmianie uległ
Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w SBM „Ursynów”
oraz
uchwałą 25/2020 zmianie uległ
Regulamin przyjmowania członków i zawierania umów 
(o budowę, o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, o ustanowienie odrębnej własności lokalu)


OBWIESZCZENIE

Zarząd SBM „Ursynów” informuje, że przyjął nowe zasady udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie dokumentów jest odpłatne.

Dodatkowo został udostępniony wniosek do pobrania o uzyskanie dostępu do dokumentów.


Warszawa, 30.03.2020 r.

KORONAWIRUS – KOMUNIKAT UAKTUALNIAJĄCY

Szanowni Państwo,

wobec trwającego stanu epidemii, w trosce o Państwa i pracowników SBM „Ursynów” zdrowie, informujemy, że mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo Zarząd SBM „Ursynów” zdecydował się podjąć następujące działania:

 1. Zarząd SBM „Ursynów” podjął decyzję o bezterminowym odwołaniu wszystkich spotkań z mieszkańcami. Jednocześnie informuje, że pozostajemy z Państwem w kontakcie telefonicznym oraz elektronicznym na dotychczasowych zasadach. Prosimy, żebyście Państwo kontaktowali się ze Spółdzielnią przede wszystkim telefonicznie i mailowo i przychodzili do Spółdzielni jedynie w sprawach bezwzględnie wymagających bezpośredniego kontaktu (przepływ korespondencji, wniosków, zaświadczeń);
 2. na drzwiach wejściowych do budynków oraz na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych nadal są umieszczone plakaty informacyjne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia mówiące o tym, jak zapobiegać zakażeniu oraz jak postępować i z kim się kontaktować w sytuacji zaobserwowania u siebie objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem;
 3. gospodarze budynków są wyposażeni w płyny dezynfekujące, którymi codziennie dezynfekują poręcze na klatkach schodowych, klamki drzwi wejściowych do budynków oraz przyciski domofonów i oświetlenia.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie korzystania z placów zabaw.

Zwracamy także Państwa uwagę na to, abyście śledzili na bieżąco wszelkie komunikaty przekazywane w mediach przez stosowne organa państwowe.

O kolejnych krokach podejmowanych przez Zarząd SBM „Ursynów” będziemy Państwa niezwłocznie informować.


Szanowni Państwo

Najbliższe tygodnie będą szczególnie trudnym czasem dla osób starszych i o obniżonej odporności . Zachęcamy Was gorąco do włączenia się w akcję pomocy na Waszym osiedlu. Aby pomóc wystarczy:

- wydrukować dołączony do tego ogłoszenia plakat
- uzupełnić go o swoje dane
- powiesić na klatce schodowej bądź w innym widocznym miejscu...

...albo po prostu zapukać do sąsiada / sąsiadki
i zaproponować pomoc w zrobieniu zakupów czy załatwieniu innych spraw poza domem.

SBM Ursynów


W A Ż N Y   K O M U N I K A T

Szanowni Państwo!

Ze względu na rosnące zagrożenie zakażenia koronawirusem biuro Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” zostaje zamknięte dla mieszkańców
i interesantów na okres od 16.03.2020 r. do odwołania.

W celu zapewnienia Państwu stałego kontaktu ze Spółdzielnią zainstalowaliśmy skrzynkę pocztową, która znajduje się po lewej stronie drzwi wejściowych do biura Spółdzielni przy al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Prosimy o umieszczanie w niej wszelkiej korespondencji i dokumentów kierowanych do Spółdzielni. Skrzynka będzie opróżniana regularnie przez pracowników Spółdzielni, a wszystkie złożone przez Państwa pisma oraz dokumenty będą rejestrowane w dzienniku podawczym Spółdzielni. W celu uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentu prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie.

Ponadto we wszystkich pilnych sprawach prosimy kontaktować się zdalnie za pośrednictwem numeru telefonu
22-544-18-00 wew. 1 i/lub adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Telefony do konserwatorów są umieszczone w gablotach na klatkach schodowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


KORONAWIRUS WAŻNE INFORMACJE

czytaj


Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Co powinieneś wiedzieć