S.B.M. URSYNÓW

Witaj na stronie S.B.M. URSYNÓW

 

Warszawa, 16 maja 2019 r.

Szanowni Państwo,

w związku z dostarczonym do Spółdzielni w dniu 16 maja 2019 r. postanowieniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 44/2019 z dnia 09.05.2019 r. o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie z dniem 01 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Surowieckiego 2, 4, 6, 8 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 15 z obrębu 1-10-01 o powierzchni 4,9220 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA2M/00104810/1 Zarząd Spółdzielni wspólnie z zespołem Radców prawnych przygotował zażalenie na przedmiotowe postanowienie, które niezwłocznie zostanie wysłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jednocześnie Zarząd chcąc wspomóc właścicieli lokali wyodrębnionych, którzy otrzymali bądź otrzymają przedmiotowe odmowy postanowił umieścić na stronie Internetowej Spółdzielni wzór zażalenia wraz z załącznikami, które osoby te po uzupełnieniu danych powinny przesłać do:

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
za pośrednictwem
Prezydenta m. st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/500-950 Warszawa Urząd Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy Al. KEN 61 02-777 Warszawa

prosimy nie zapomnieć o załącznikach

Spółdzielnia w zażaleniu podnosi błąd w ustaleniach faktycznych polegający na uznaniu, że nieruchomość ta poza budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, jest również zabudowana samodzielnym budynkiem handlowo-usługowym położonym przy ul. Surowieckiego 2 – co wg Urzędu stanowi podstawę do odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność.

Jednakże zdaniem Spółdzielni nie jest to samodzielny budynek lecz lokal użytkowy, na dowód czego przedłożymy wydane przez ten sam Urząd zaświadczenie nr 1022/12 z dnia 27-08-2012 r. o samodzielności przedmiotowego lokalu, w którym widnieje, iż w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ul. Surowieckiego 2 znajduje się przedmiotowy lokal i jest on w rozumieniu ustawy o własności lokali lokalem samodzielnym (a nie budynkiem).

UWAGA !!! dostęp do informacji poniżej tylko dla osób zalogowanych 

wzór zażalenia (docx)

załączniki (PDF)


 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI OCHRONY
ORAZ
WYNIKI ANKIETY

UWAGA !!! dostęp do informacji tylko dla osób zalogowanych


 

Budynki Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Ursynów" "toną" w zieleni. Projektowana przez architekta krajobrazu i pielęgnowana pod jego okiem zieleń izoluje naszych mieszkańców od ulicznego zgiełku. Wewnątrz wypełnionych roślinnością enklaw odnaleźć można ciszę, odpoczynek wśród zieleni, któremu często towarzyszy szum wody, kolorowe ryby, żaby, ważki i ptaki zwabione tu przez wodę w ozdobnych basenach, strumieniach i fontannach. Na bezpiecznych placach zabaw i boiskach spędzają swój wolny czas dzieci nie tylko z naszych zasobów.

  • zasoby_1
  • zasoby_2
  • zasoby_3
  • zasoby_4
  • zasoby_5

Takie warunki zamieszkiwania są doceniane nie tylko przez naszych mieszkańców i sąsiadów. Świadczą o tym coroczne nagrody i wyróżnienia w organizowanym przez Prezydenta Stolicy i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy stołecznym konkursie "Warszawa w Kwiatach". Wśród laureatów konkursu jest nie tylko Zarząd Spółdzielni lecz również (zgłoszeni przez nas do konkursu) mieszkańcy - właściciele najbardziej ukwieconych balkonów i ogródków przydomowych oraz - jako nieliczni w Warszawie - gospodarze najbardziej wypielęgnowanych posesji.