S.B.M. URSYNÓW

Witaj na stronie S.B.M. URSYNÓW

Warszawa, 01.02.2019 r.

Szanowni Państwo
W związku z reorganizacją w biurze SBM „Ursynów” 
w okresie od dnia 04.02.2019r. do dnia 08.02.2019r.
możliwe jest czasowe wyłączanie bezpośrednich i wewnętrznych numerów telefonów
do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Prosimy o wyrozumiałość oraz w razie potrzeby kontakt
 z Sekretariatem Spółdzielni.


UWAGA !!!

Informacja na temat regulacji prawnej gruntów w SBM „Ursynów”, w tym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności stan na 01 stycznia 2019 r.

czytaj

Więcej informacji oraz druki na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów.

czytaj


Budynki Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Ursynów" "toną" w zieleni. Projektowana przez architekta krajobrazu i pielęgnowana pod jego okiem zieleń izoluje naszych mieszkańców od ulicznego zgiełku. Wewnątrz wypełnionych roślinnością enklaw odnaleźć można ciszę, odpoczynek wśród zieleni, któremu często towarzyszy szum wody, kolorowe ryby, żaby, ważki i ptaki zwabione tu przez wodę w ozdobnych basenach, strumieniach i fontannach. Na bezpiecznych placach zabaw i boiskach spędzają swój wolny czas dzieci nie tylko z naszych zasobów.

  • zasoby_1
  • zasoby_2
  • zasoby_3
  • zasoby_4
  • zasoby_5

Takie warunki zamieszkiwania są doceniane nie tylko przez naszych mieszkańców i sąsiadów. Świadczą o tym coroczne nagrody i wyróżnienia w organizowanym przez Prezydenta Stolicy i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy stołecznym konkursie "Warszawa w Kwiatach". Wśród laureatów konkursu jest nie tylko Zarząd Spółdzielni lecz również (zgłoszeni przez nas do konkursu) mieszkańcy - właściciele najbardziej ukwieconych balkonów i ogródków przydomowych oraz - jako nieliczni w Warszawie - gospodarze najbardziej wypielęgnowanych posesji.