SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont i naprawa izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu
nad garażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Pasaż Ursynowski 11 w Warszawie
.

Termin składania ofert:  07.12.2022 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert:   07.12.2022 r. o godz. 11.15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 30.11.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na remont  i naprawę izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasaż Ursynowski 11 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ 


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont balkonów na metalowych / betonowych wspornikach
(po 2 piony) w budynkach: Janowskiego 11, 13 i 15 w Warszawie

Termin składania ofert: 20.10.2022 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 20.10.2022 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 13.10.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont balkonów na metalowych / betonowych wspornikach (po 2 piony) w budynkach: Janowskiego 11, 13 i 15 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont pokrycia dachu części mieszkalnej budynku
przy ul. Dereniowej 9 w Warszawie
.

Termin składania ofert:  07.10.2022 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert:   07.10.2022 r. o godz. 11.15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 30.09.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na remont pokrycia dachu części mieszkalnej budynku przy ul. Dereniowej 9 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Wymiana liczników ciepła na liczniki z modułem radiowym do zdalnego odczytu w lokalach mieszkalnych i użytkowych
w budynku wielorodzinnym przy al. KEN 98 i w 31 segmentach mieszkalnych przy ul. Makowskiego i Arctowskiego,
należących do zasobów SBM „URSYNÓW” w Warszawie,
wraz
z udostępnieniem systemu do zdalnego odczytu wskazań liczników ciepła.

Termin składania ofert:  30.09.2022 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert:   30.09.2022 r. o godz. 11.15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 26.09.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na wymianę liczników ciepła na liczniki z modułem radiowym do zdalnego odczytu w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku wielorodzinnym przy al. KEN 98 i w 31 segmentach mieszkalnych przy ul. Makowskiego i Arctowskiego, należących do zasobów SBM „URSYNÓW” w Warszawie, wraz z udostępnieniem systemu do zdalnego odczytu wskazań liczników ciepła”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Surowieckiego 8 w Warszawie
.

Termin składania ofert:  21.09.2022 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert:   21.09.2022 r. o godz. 11.15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 14.09.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Surowieckiego 8 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Wymiana liczników ciepła, wraz z nakładkami do zdalnego odczytu,
w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku wielorodzinnym
przy al. KEN 98 i w 32 segmentach mieszkalnych
przy ul. Makowskiego i Arctowskiego,
należących do zasobów SBM „URSYNÓW” w Warszawie,
wraz ze sprzedażą systemu do zdalnego odczytu wskazań liczników ciepła.

Termin składania ofert:  15.09.2022 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert:   15.09.2022 r. o godz. 11.15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Renowacja daszków nad lokalami użytkowymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janowskiego 11, 13 i 15 w Warszawie.

Termin składania ofert: 25.08.2022 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert:  25.08.2022 r. o godz. 11.15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 18.08.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na renowację daszków nad lokalami użytkowymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janowskiego 11, 13 i 15 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont balkonów na metalowych / betonowych wspornikach (po 2 piony) w budynkach: Janowskiego 11, 13 i 15  w Warszawie.

Termin składania ofert: 18.08.2022 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  18.08.2022 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 12.08.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont balkonów na metalowych / betonowych wspornikach (po 2 piony) w budynkach: Janowskiego 11, 13 i 15 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont balkonów w budynkach: KEN 98 (29 szt.) i Pasaż Ursynowski 1 (2 piony) w Warszawie.

Termin składania ofert:  14.07.2022 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert:   14.07.2022 r. o godz. 11.15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 07.07.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na remont balkonów w budynkach: KEN 98 (29 szt.) i Pasaż Ursynowski 1 (2 piony) w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Wymiana wymienników c.w. w węzłach cieplnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Cybisa 10, KEN 98 (w. II i III), Pasaż Ursynowski 1 (w. II),
Pasaż Ursynowski 3, Pasaż Ursynowski 7 (w. I i II) oraz Pasaż Ursynowski 9
w Warszawie.

Termin składania ofert: 12.07.2022 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert:  12.07.2022 r. o godz. 12:15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 05.07.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na wymianę wymienników c.w. w węzłach cieplnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Cybisa 10, KEN 98 (w. II i III), Pasaż Ursynowski 1 (w. II ), Pasaż Ursynowski 3, Pasaż Ursynowski 7 (w. I i II) oraz Pasaż Ursynowski 9 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ 


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont pionów balkonów w budynkach: Janowskiego 9 (3 piony),
Pasaż Ursynowski 3 (2 piony) oraz remont elewacji balkonów
w budynku Herbsta 2a (1 pion) w Warszawie.

Termin składania ofert:  07.06.2022 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert:   07.06.2022 r. o godz. 12:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 31.05.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont pionów balkonów w budynkach: Janowskiego 9 (3 piony), Pasaż Ursynowski 3 (2 piony) oraz remont elewacji balkonów w budynku Herbsta 2a (1 pion) w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Surowieckiego 12b (kl. VII – X) w Warszawie wraz z przynależnymi pionami balkonów oraz renowacją kominów wentylacyjnych na dachu budynku nad kl. VI – XI.

Termin składania ofert:  20.05.2022 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   20.05.2022 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 13.05.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Surowieckiego 12b (kl. VII – X) w Warszawie wraz z przynależnymi pionami balkonów oraz renowację kominów wentylacyjnych na dachu budynku nad kl. VI - XI”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Wymiana wymienników c.o. i c.w. w węzłach cieplnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Janowskiego 9, KEN 98 (w. III), Surowieckiego 4 (w. II i III), Surowieckiego 8 (w. II i IV) i Surowieckiego 12b (w. II) w Warszawie.

Termin składania ofert:  14.04.2022 r. do godz. 1200
Termin otwarcia ofert:   14.04.2022 r. o godz. 1215

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 07.04.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Wymiana wymienników c.o. i c.w. w węzłach cieplnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Janowskiego 9, KEN 98 (w. III), Surowieckiego 4 (w. II i III), Surowieckiego 8 (w. II i IV) i Surowieckiego 12b (w. II) w Warszawie.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont stropodachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Okaryny 1, 3, 3a i 3b
w Warszawie.

Termin składania ofert:  08.04.2022 r. do godz. 1100.
Termin otwarcia ofert:   08.04.2022 r. o godz. 1115.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 01.04.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont stropodachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Okaryny 1, 3, 3a i 3b w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ 


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont pokrycia dachowego segmentów
przy ul. Makowskiego 2, 4, 6, 8, 12 i 22 w Warszawie
.

Termin składania ofert:  06.04.2022 r. do godz. 1200
Termin otwarcia ofert:   06.04.2022 r. o godz. 1215

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 29.03.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

SBM „Ursynów” informuje, że w dniu 28.03.2022 r. o godz. 11.00 zostanie zorganizowana wizja lokalna na terenie ww. segmentów, w której będzie uczestniczył inspektor ds. budowlanych Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Remont pokrycia dachowego segmentów przy ul. Makowskiego 2, 4, 6, 8, 12 i 22 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Konserwacja instalacji sanitarnych wraz z usuwaniem awarii oraz przeprowadzanie okresowych kontroli instalacji gazowych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi, w nieruchomościach należących do zasobów SBM „Ursynów”

Termin składania ofert:  05.04.2022 r. do godz. 1200
Termin otwarcia ofert:   05.04.2022 r. o godz. 1215

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 25.03.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Konserwacja instalacji sanitarnych wraz z usuwaniem awarii oraz przeprowadzanie okresowych kontroli instalacji gazowych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi, w nieruchomościach należących do zasobów SBM „Ursynów”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Docieplenie stropodachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Janowskiego 9 oraz Surowieckiego 2, 4 i 6 w Warszawie.

Termin składania ofert:  29.03.2022 r. do godz. 1200
Termin otwarcia ofert:   29.03.2022 r. o godz. 1215

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 22.03.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Docieplenie stropodachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janowskiego 9 oraz Surowieckiego 2, 4 i 6 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont pokrycia dachowego segmentów
przy ul. Makowskiego 2, 4, 6, 8, 12 i 22 w Warszawie
.

Termin składania ofert:  02.03.2022 r. do godz. 1200
Termin otwarcia ofert:   02.03.2022 r. o godz. 1215

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 23.02.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

SBM „Ursynów” informuje, że w dniu 22.02.2022 r. o godz. 11.00 zostanie zorganizowana wizja lokalna na terenie ww. segmentów, w której będzie uczestniczył inspektor ds. budowlanych Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Remont pokrycia dachowego segmentów przy ul. Makowskiego 2, 4, 6, 8, 12 i 22 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont elewacji z dociepleniem wytypowanych ścian budynku wielorodzinnego przy ul. Okaryny 1a w Warszawie.

Termin składania ofert:  15.02.2022 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   15.02.2022 r. o godz. 1215.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 08.02.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont elewacji z dociepleniem wytypowanych ścian budynku wielorodzinnego przy ul. Okaryny 1a w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont wytypowanych pionów balkonów w budynkach przy
ul. Surowieckiego 2, 6 i 8 w Warszawie.

Termin składania ofert: 14.12.2021 r. do godz. 1400
Termin otwarcia ofert:  14.12.2021 r. o godz. 1415

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 07.12.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Remont wytypowanych pionów balkonów w budynkach przy ul. Surowieckiego 2, 6 i 8 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zamiany 12 w Warszawie.

Termin składania ofert:  10.12.2021 r. do godz. 1100
Termin otwarcia ofert:   10.12.2021 r. o godz. 1115

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 02.12.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

SBM „Ursynów” informuje, że w dniu 02.12.2021 r. o godz. 11.00 zostanie zorganizowana wizja lokalna na terenie budynku przy ul. Zamiany 12, w której będzie uczestniczył inspektor ds. budowlanych Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zamiany 12 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Ocieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. J. Cybisa 10 w Warszawie.

Termin składania ofert:  27.10.2021 r. do godz. 1400.
Termin otwarcia ofert:   27.10.2021 r. o godz. 1415.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 20.10.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na ocieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. J. Cybisa 10 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” POSZUKUJE BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI ZA LATA 2021 I 2022 

Oferta powinna zawierać:

1. Informację o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności i wpisie do rejestru biegłych rewidentów.

2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego
w Spółdzielniach Mieszkaniowych.

3. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat.

4. Wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

5. Cenę za badanie Sprawozdania Finansowego uwzględniając wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

6. Informację o ubezpieczeniu firmy

Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listowną na adres Spółdzielni:
al. KEN 98, 02-777 Warszawa do dnia 15.11.2021 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 544 18 00 lub mailowy na adres wskazany wyżej.


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Rozdzielenie poziomych przewodów instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pasaż Ursynowski 11 w Warszawie.

Termin składania ofert:  30.09.2021 r. do godz. 1400.
Termin otwarcia ofert:   30.09.2021 r. o godz. 1415.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 23.09.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na rozdzielenie poziomych przewodów instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pasaż Ursynowski 11 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


Remont dwóch pionów balkonów (w pionie lok. nr 14 i 21) oraz pojedynczego balkonu przynależnego do lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janowskiego 9 w Warszawie.                                              

Termin składania ofert: 28.09.2021 r. do godz. 1400.
Termin otwarcia ofert:  28.09.2021 r. o godz. 1415.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 21.09.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na remont dwóch pionów balkonów (w pionie lok. nr 14 i 21) oraz pojedynczego balkonu przynależnego do lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janowskiego 9 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


Remont pokrycia dachowego segmentów przy ul. Makowskiego 2, 12 i 22 w Warszawie.

Termin składania ofert: 31.08.2021 r. do godz. 1400.
Termin otwarcia ofert:  31.08.2021 r. o godz. 1415.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 17.08.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont pokrycia dachowego  segmentów przy ul. Makowskiego 2, 12 i 22 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


Remont wytypowanych pionów balkonów / loggii w budynkach przy ul. Surowieckiego 2, 6 i 8 w Warszawie.

Termin składania ofert: 02.09.2021 r. do godz. 1400.
Termin otwarcia ofert:  02.09.2021 r. o godz. 1415.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 17.08.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont wytypowanych pionów balkonów / loggii w budynkach przy ul. Surowieckiego 2, 6 i 8 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


Docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Janowskiego 13 w Warszawie.

Termin składania ofert: 24.08.2021 r. do godz. 1400.
Termin otwarcia ofert:  24.08.2021 r. o godz. 1415.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 17.08.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Janowskiego 13 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ 


Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładkami do zdalnego odczytu w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach ogólnych w 19 budynkach i 11 segmentach, wraz ze sprzedażą systemu do odczytu wskazań wodomierzy.

Termin składania ofert: 03.08.2021 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:  03.08.2021 r. o godz. 1215.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 27.07.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładkami do zdalnego odczytu w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach ogólnych w 19 budynkach i 11 segmentach, wraz ze sprzedażą systemu do odczytu wskazań wodomierzy.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


Ocieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. J. Cybisa 10 w Warszawie.

Termin składania ofert: 05.08.2021 r. do godz. 1400.
Termin otwarcia ofert:  05.08.2021 r. o godz. 1415.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 28.07.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na ocieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. J. Cybisa 10 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


Remont pokrycia dachu nad kl. IV budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Arctowskiego 28 w Warszawie.

Termin składania ofert: 29.06.2021 r. do godz. 1400.
Termin otwarcia ofert:  29.06.2021 r. o godz. 1415.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 18.06.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont pokrycia dachu nad kl. IV budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Arctowskiego 28 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00.

SIWZ


Remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Surowieckiego 12b w Warszawie
.

Termin składania ofert:  08.06.2021 r. do godz. 1400.
Termin otwarcia ofert:   08.06.2021 r. o godz. 1415.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 01.06.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Surowieckiego 12b w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Pasaż Ursynowski 7 w Warszawie
.

Termin składania ofert:  25.05.2021 r. do godz. 1400.
Termin otwarcia ofert:   25.05.2021 r. o godz. 1415.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 18.05.2021 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasaż Ursynowski 7 w Warszawie” w sekretariacie Spółdzielni.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00.

SIWZ