Ogłoszenia o przetargach

Warszawa 07.07.2020 r

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Naprawa belek przydylatacyjnych
oraz belki przy wjeździe w wielopoziomowym garażu
 przy ul. Pasaż Ursynowski 5 w Warszawie

Termin składania ofert: 28.07.2020 r. do godz. 1500.
Termin otwarcia ofert:   28.07.2020 r. do godz. 1515.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 23.07.2020r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie naprawy belek przydylatacyjnych oraz belki przy wjeździe w wielopoziomowym garażu przy ul. Pasaż Ursynowski 5 w Warszawie”. w sekretariacie Spółdzielni.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 544 18 00.

SIWZ


Warszawa 05.03.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”
ogłasza przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 13
położonego przy ulicy Pasaż Ursynowski 9

więcej