SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:
 

Remont elewacji z częściowym ociepleniem budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Okaryny 1 w Warszawie

Termin składania ofert:  17.10.2023 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   17.10.2023 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 06.10.2023 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont elewacji z częściowym ociepleniem budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Okaryny 1 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
 
pierwszeństwo w zawarciu umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności

lokalu mieszkalnego nr 34 w budynku przy ul. W. Surowieckiego 4,
położonego na 3 piętrze, o powierzchni użytkowej 63,32 m2 oraz 7,60 m2 powierzchni pomieszczenia przynależnego (piwnica). Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc.

Termin składania ofert: 20.09.2023 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 25.09.2023 r. o godz. 12:00.

Cena wywoławcza 568.000.00 zł,
Wadium 28.400 zł (5% ceny wywoławczej)

Wadium należy wpłacać na konto: Alior Bank 32 2490 0005 0000 4530 9648 6279.

Lokal mozna oglądać w porozumieniu z Działem Eksploatacji Spółdzielni,
pod nr tel.22 54418 25 lub 797 004 852.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Regulaminem oraz warunkami przetargu na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmursynow.pl lub w Sekretariacie Spółdzielni.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie SBM "Ursynów", 02-777 Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 98 z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 34 przy ul. W. Surowieckiego 4''.

SBM ,,Ursynów'' zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przetargu


Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” ogłasza rozpoczęcie postępowania w zakresie wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024.
 
Oferty należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub niżej podany adres Spółdzielni w terminie do dnia 30 września 2023 roku.
 
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW”
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98
02-777 Warszawa

Oferta winna zawierać:

  1. Informację o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności i wpisie do rejestru biegłych rewidentów.
  2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
  3. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat.
  4. Wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
  5. Cenę za badanie Sprawozdania Finansowego uwzględniając wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
  6.  Informację o ubezpieczeniu firmy

Zarząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowych informacji o przedmiocie ofert można uzyskać pod nr. tel. 22 544 18 00.


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:
 

Remont balkonów 3 lokali, remont ścian osłonowych balkonów 4 lokali oraz remont lukarny 1 lokalu w budynku przy ul. Pasaż Ursynowski 1 w Warszawie.

Termin składania ofert:  21.08.2023 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   21.08.2023 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 09.08.2023 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont balkonów 3 lokali, remont ścian osłonowych balkonów 4 lokali oraz remont lukarny 1 lokalu w budynku przy ul. Pasaż Ursynowski 1 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:
 

Remont wytypowanych balkonów (38 szt.) w budynkach
przy ul. Surowieckiego 2, 4, 6 i 8 w Warszawie
.

Termin składania ofert: 18.07.2023 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  18.07.2023 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 07.07.2023 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont wytypowanych balkonów (38 szt.) w budynkach przy ul. Surowieckiego 2, 4, 6 i 8 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:
 

Remont dwóch pionów balkonów
w budynku przy ul. Pasaż Ursynowski 3 w Warszawie
.

Termin składania ofert:  20.06.2023 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   20.06.2023 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 12.06.2023 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont dwóch pionów balkonów w budynku przy ul. Pasaż Ursynowski 3 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont balkonów na metalowych wspornikach (po 2 piony) w budynkach: Janowskiego 11 i 13 w Warszawie

Termin składania ofert: 01.06.2023 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  01.06.2023 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 25.05.2023 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont balkonów na metalowych wspornikach (po 2 piony) w budynkach: Janowskiego 11 i 13 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Wymiana podzielników kosztów c.o. z odczytem radiowym wraz z dzierżawą podzielników oraz usługą rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach należących do zasobów SBM "Ursynów".

Termin składania ofert:  23.05.2023 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert:   23.05.2023 r. o godz. 11.15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 16.05.2023 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na wymianę podzielników kosztów c.o. z odczytem radiowym wraz z dzierżawą podzielników oraz usługą rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach należących do zasobów SBM "Ursynów".

 SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Dereniowej 9 w Warszawie.

Termin składania ofert:  23.03.2023 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert:   23.03.2023 r. o godz. 11.15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 16.03.2023 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na remont pokrycia dachu budynku przy ul. Dereniowej 9  w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Janowskiego 13
w Warszawie.

Termin składania ofert:  22.12.2022 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert:   22.12.2022 r. o godz. 11.15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 15.12.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na remont  klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Janowskiego 13 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont i naprawa izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu
nad garażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Pasaż Ursynowski 11 w Warszawie
.

Termin składania ofert:  07.12.2022 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert:   07.12.2022 r. o godz. 11.15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 30.11.2022 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na remont  i naprawę izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasaż Ursynowski 11 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ