Ogłoszenia o przetargach

Warszawa 15.03.2019r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA

REMONT KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO SBM „URSYNÓW” PRZY UL. JANOWSKIEGO 11.

Termin składania ofert:  04.04.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   04.04.2019 r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 01.04.2019r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego SBM  „URSYNÓW” w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Uwaga !!! w dniu 19.03.2019r. dokonano uaktualnienia i uszczegółowienia STWiOR.

SIWZ

NORMA (ATH)


Warszawa 08.03.2019r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA

WYKONAWSTWO PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH
W ZASOBACH SBM ,,URSYNÓW’’

Termin składania ofert:  28.03.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   28.03.2019 r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 25.03.2019r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonawstwo prac ogólnobudowlanych, w zasobach SBM „URSYNÓW” w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


Warszawa 22.02.2019r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO Ul. SUROWIECKIEGO 12A w WARSZAWIE

Termin składania ofert:  18.03.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   18.03.2019 r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 14.03.2019r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego ul. Surowieckiego 12A w Warszawie”. w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ

NORMA (ATH)


Warszawa 20.02.2019r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA

REMONT TARASÓW I BALKONÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SBM „URSYNÓW”

Termin składania ofert:  13.03.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   13.03.2019 r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 08.03.2019r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie remontu tarasów i balkonów budynków mieszkalnych SBM „URSYNÓW” w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ

NORMA (ATH)


Warszawa 19.02.2019r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA

REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PU 1 i 7 SBM „URSYNÓW”

Termin składania ofert:  12.03.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   12.03.2019 r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 08.03.2019r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie remontu pokrycia dachów budynków mieszkalnych SBM  „URSYNÓW” w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ

NORMA (ATH)


Warszawa 18.02.2019r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA

REMONT ELEWACJI ŚCIAN SZCZYTOWYCH WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SBM „URSYNÓW”

Termin składania ofert: 11.03.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   11.03.2019 r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 07.03.2019r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie remontu elewacji ścian szczytowych wraz z dociepleniem, budynków mieszkalnych SBM „URSYNÓW” w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ

NORMA (ATH)


Warszawa 31.01.2019r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA

WYMIANĘ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ  BUDYNKACH MIESZKALNYCH SBM „URSYNÓW” W WARSZAWIE
POŁOŻONYCH PRZY ULICACH JANOWSKIEGO 9, 11, 13, 15 ORAZ OKARYNY 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B

Termin składania ofert:  26.02.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   26.02.2019 r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 21.02.2019r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie wymiany ślusarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych SBM  „URSYNÓWpołożonych przy ulicach Janowskiego 9, 11, 13, 15 oraz Okaryny 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B’’ w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


Warszawa 31.01.2019r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW” OGŁASZA KONKURS OFERT  NA

REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO SBM „URSYNÓW” POŁOŻONEGO
PRZY ULICY DERENIOWEJ 9 W CZĘŚCI NAD LOKALAMI USŁUGOWYMI

Termin składania ofert:  21.02.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   21.02.2019 r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 18.02.2019r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU  MIESZKALNEGO SBM „URSYNÓW’’ POŁOŻONEGO PRZY ULICY DERENIOWEJ 9 W WARSZAWIE W CZĘŚCI NAD LOKALAMI USŁUGOWYMI’’ w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


 

Warszawa 07.11.2018r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:

NABYCIE RZECZY RUCHOMYCH W POSTACI NANIESIEŃ
( PAWILONU UŻYTKOWEGO O POW. 48 m2 )
 NA TERENIE USYTUOWANYM PRZY UL.PUŁAWSKIEJ RÓG ROMERA PRZYLEGAJĄCYM DO GRUNTU, NA KTÓRYM WZNIESIONA JEST NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA PRZY Ul. SUROWIECKIEGO 12A
ORAZ DZIERŻAWY TERENU O POW. 60m2 POD TEN PAWILON
PRZY ul. SUROWIECKIEGO 12 A,B,C.

Zarząd  Spółdzielni  Budownictwa - Mieszkaniowego „Ursynów” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 • Nabycie od SBM „Ursynów” prawa własności naniesień w postaci pawilonu użytkowego murowanego (środkowy pawilon w rzędzie) o powierzchni ok. 48m2 posadowionego na działce ewid. nr 36/4 i 36/5 z obrębu 1-10-01 przy ul. Puławskiej róg Romera przylegającej do gruntu, na którym wzniesiona jest nieruchomość budynkowa przy ul. Surowieckiego 12 A w Warszawie, numer KW WA2M/112429/2. Naniesienia stanowią przedmiot odrębnej własności od działki i są sprzedawane, jako rzecz ruchoma. Cena wywoławcza nabycia prawa własności naniesień w postaci pawilonu wynosi 7.500,- zł brutto za całość naniesień.
 • Dzierżawę od SBM „Ursynów” na czas nieokreślony terenu o powierzchni 60 m2 usytuowanego na działce nr  36/4 i 36/5 z obrębu 1-10-01 przy ul. Surowieckiego 12 A,B,C pod pawilon handlowy opisany w pkt. a). Cena wywoławcza wynosi 11,40 zł brutto czynszu za 1 m2 dzierżawy terenu o powierzchni 60 m2 miesięcznie plus opłaty związane z dzierżawą w/w terenu tj. podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, en. elektryczna, oraz opłaty związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków. Przewidywany miesięczny koszt w/w opłat dodatkowych wynosi ok. 185,00 zł brutto.

Opis przedmiotu przetargu 

Pawilon o powierzchni 48 m2 usytuowany jest na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu SBM   „Ursynów”. Powierzchnia terenu pod pawilonem i bezpośrednio z nim związanego wynosi około 60 m2. Pawilon znajduje się na tyłach Megasamu.

Jest to obiekt murowany (środkowy pawilon w rzędzie), ale będący ruchomością – naniesieniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności niż działka, na której się znajduje. Pawilon wyposażony jest w: opomiarowane instalacje cieplej i zimnej wody, kanalizację, instalację elektryczną, żaluzje antywłamaniowe. Dokładny stan i usytuowanie Pawilonu odzwierciedlają zdjęcia oraz mapa zamieszczona na Stronie  Internetowej Spółdzielni.

Warunki postepowania przetargowego

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty łącznie: na nabycie prawa własności w postaci naniesień - pawilonu handlowego murowanego oraz na dzierżawę terenu pod nim, a także wpłacenie wadium w kwocie: 1.620,00 złotych.

Oferty rozdzielne lub tylko na nabycie naniesień albo tylko na dzierżawę gruntu nie będą rozpatrywane. 

Oferta powinna zawierać:

 1. nazwę/nazwisko i imię oferenta, adres do doręczeń, adres mailowy oraz nr telefonu kontaktowego;
 2. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i umów;
 3. proponowaną cenę nabycia prawa własności naniesień w postaci pawilonu użytkowego murowanego. Propozycja nie może być niższa niż cena wywoławcza;
 4. proponowaną stawkę miesięczną dzierżawy za 1 m2 dzierżawy powierzchni terenu będącej przedmiotem niniejszego przetargu. Propozycja nie może być niższa niż cena wywoławcza;
 5. zobowiązanie do wnoszenia dodatkowych opłat związanych z dzierżawą terenu w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu;
 6. oświadczenie o rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić na terenie nieruchomości, na której posadowiony jest pawilon handlowy;
 7. oświadczenie o zobowiązaniu do wpłaty na konto Spółdzielni kaucji zabezpieczającej w wysokości zaoferowanego 3-krotnego miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy, nie później niż w dniu podpisania umowy dzierżawy terenu;
 8. Przedsiębiorcy - kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz kopie decyzji o nadaniu Nr NIP, Nr Regon. Osoby fizyczne - informację o Nr NIP, Nr PESEL i  Nr dowodu osobistego oraz przez kogo jest wydany, wraz z datą jego wydania i terminem ważności;
 9. oświadczenie czy oferent jest czy nie jest płatnikiem VAT;
 10. kopię dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium

 1. Wadium stanowi sumę miesięcznej dzierżawy terenu oraz 10% ceny wywoławczej nabycia prawa własności naniesień w postaci pawilonu, z obowiązującym podatkiem VAT, zaokrągloną do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Wadium winno być wniesione przelewem na konto Spółdzielni:

ALIOR BANK S.A. 32 2490 0005 0000 4530 9648 6279.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi i zaliczane jest na poczet kaucji.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał, nie zawrze umowy najmu w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub zrezygnuje z zawarcia umowy z przyczyn niezależnych od Spółdzielni.
 3. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 4. W przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu najmu lokali, miejsc postojowych i powierzchni wspólnego użytku w SBM „Ursynów”, wadium zostaje niezwłocznie zwrócone uczestnikom przetargu na wskazane konto.

Termin związania ofertą:

Termin ten wynosi 30 dni.

Kryteria wyboru Oferenta :

Podstawą wyboru jest najwyższa liczba punktów obliczonych dla oferowanych cen wg. następujących kryteriów:

 • Oferowana cena nabycia prawa własności naniesień w postaci pawilonu – waga kryterium 20 %
 • Oferowana wysokość rocznego czynszu dzierżawy terenu (kwota oferty za 1 m2 dzierżawy terenu x 60 m2 + 185,00 zł miesięcznie x 12 – waga kryterium 80% .

Pozostałe informacje:

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Regulaminem najmu lokali, miejsc postojowych i powierzchni wspólnego użytku w SBM „Ursynów” (dostępny na stronie internetowej Spółdzielni) oraz projektami umów najmu w dniach 07.11.2018 r.– 26.11.2018 r. w godzinach pracy Spółdzielni, w siedzibie SBM „Ursynów przy Al. KEN 98  w Warszawie w sekretariacie Spółdzielni.

Przedmiot przetargu można oglądać w powyższym terminie w godzinach pracy Spółdzielni, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 22 544-18-00 lub 22 544-18-07

Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy złożyli pisemną ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty. O dopuszczeniu do przetargu rozstrzyga Komisja przetargowa.

Oferty mogą być składane na formularzu ofertowym, który jest do pobrania w sekretariacie Spółdzielni  lub na stronie internetowej www.sbmursynow.pl.

Osoby zainteresowane dzierżawą i nabyciem prawa własności pawilonu  mogą składać oferty w zamkniętych kopertach opisanych pt: „Nabycie pawilonu + dzierżawa terenu”, w siedzibie SBM „Ursynów” przy Al. KEN 98 w Warszawie w terminie do dnia 26.11.2018 r. do godz. 1400. Decyduje data i godzina faktycznego wpływu oferty do Spółdzielni!      

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni, w Sali konferencyjnej w dniu 26.11.2018 r. o godzinie  1430 .  Obecność oferenta nie jest obowiązkowa.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zdjęcia i mapa

 Oferta

Umowa sprzedaży pawilonu

Umowa dzierżawy terenu