Ogłoszenia o przetargach

Warszawa 02.11.2020 r

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont części elewacji
budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW”
położonego przy ul. Surowieckiego 12b w Warszawie

Termin składania ofert: 12.11.2020 r. do godz. 1500.
Termin otwarcia ofert:  12.11.2020 r. do godz. 1545.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 06.11.2020r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na wykonanie remontu części elewacji budynku mieszkalnego SBM         „URSYNÓW” położonego przy ul. Surowieckiego 12b w Warszawie”. w sekretariacie Spółdzielni.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 544 18 00. 

SIWZ

PRZEDMIAR


Warszawa 02.11.2020 r

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont części elewacji
budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW”
położonego przy Al. KEN 98 w Warszawie

Termin składania ofert: 12.11.2020 r. do godz. 1500.
Termin otwarcia ofert:  12.11.2020 r. do godz. 1515.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 06.11.2020r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na wykonanie remontu części elewacji budynku mieszkalnego SBM         „URSYNÓW” położonego przy Al. KEN 98 w Warszawie”. w sekretariacie Spółdzielni.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 544 18 00.

SIWZ

PRZEDMIAR


Warszawa 14.09.2020 r

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont części elewacji budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW”

położonego przy ul. Surowieckiego 12b w Warszawie

Termin składania ofert: 29.09.2020 r. do godz. 1500.

Termin otwarcia ofert:  29.09.2020 r. do godz. 1515.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 23.09.2020r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na wykonanie remontu części elewacji budynku mieszkalnego SBM        „URSYNÓW” położonego przy ul. Surowieckiego 12b w Warszawie”. w sekretariacie Spółdzielni.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 544 18 00.

SIWZ

PRZEDMIAR

 


Warszawa 14.09.2020 r

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont części elewacji budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW”

położonego przy Al. KEN 98 w Warszawie

Termin składania ofert: 28.09.2020 r. do godz. 1500.

Termin otwarcia ofert:  28.09.2020 r. do godz. 1515.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 22.09.2020r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na wykonanie remontu części elewacji budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW” położonego przy Al. KEN 98 w Warszawie”. w sekretariacie Spółdzielni.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 544 18 00.

SIWZ

PRZEDMIAR


Warszawa 11.09.2020 r

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Naprawa belek przydylatacyjnych
oraz belki przy wjeździe w wielopoziomowym garażu
 przy ul. Pasaż Ursynowski 5 w Warszawie

Termin składania ofert: 23.09.2020 r. do godz. 1500.

Termin otwarcia ofert:  23.09.2020 r. do godz. 1515.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 02.09.2020r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie naprawy belek przydylatacyjnych oraz belki przy wjeździe w wielopoziomowym garażu przy ul. Pasaż Ursynowski 5 w Warszawie”. w sekretariacie Spółdzielni.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 544 18 00.

SIWZ


Warszawa 07.08.2020 r

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Wykonanie uszczelnień przecieków hali garażowej w obrębie dwóch podciągów, budynku
przy ul. Pasaż Ursynowski 11 w Warszawie

Termin składania ofert: 25.08.2020 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:  25.08.2020 r. do godz. 1215.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 20.08.2020r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie uszczelnień przecieków hali garażowej w obrębie dwóch podciągów, budynku ul. Pasaż Ursynowski 11 w Warszawie”. w sekretariacie Spółdzielni.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 544 18 00.

SIWZ


Warszawa 05.03.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”
ogłasza przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 13
położonego przy ulicy Pasaż Ursynowski 9

więcej