Ogłoszenia o przetargach

Warszawa 17.09.2019r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont części elewacji
budynku mieszkalnego SBM ,,URSYNÓW’’
położonego przy Al. KEN 98 w Warszawie

Termin składania ofert:      07.10.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:        07.10.2019 r. godz. 1215.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej
w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 02.10.2019r.
Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie remontu części elewacji budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW” położonego przy Al. KEN 98 w Warszawie” w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98
w Warszawie (02-777). Telefon kontaktowy: 22 544 18 00, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

SIWZ

NORMA (ATH)