Wyniki przetargów

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

Remont klatek schodowych budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW”

położonego przy ulicy Janowskiego 11 w Warszawie,
wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Firma ''KONZBUD'' Zbigniew Korcyl 

Pęcławice Górne 26, 28-210 Bogoria


Uprzejmie informujemy, że Zarząd SBM ,,Ursynów’’ unieważnił bez podania przyczyny  postępowanie przetargowe przeprowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW”

przy ulicy Arctowskiego 28 w Warszawie’’


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

Remont balkonów i tarasów budynków mieszkalnych SBM ,,Ursynów’’

wyłoniono wykonawcę na zakres A przy ul Surowieckiego 6, którym została firma:

SAL-WOD s.c.,
ul. Perkuna 72a/59,
04-124 Warszawa

 Zarząd SBM ,,Ursynów’’ unieważnia bez podania przyczyny część przetargu dotyczącą zakresu
B (Janowskiego 13) i zakresu C (KEN 98)


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

Remont elewacji budynku mieszkalnego
ul. Surowieckiego 12 A w Warszawie’’

 wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

VIRTUS s.c.,  Paweł Buliński, Paweł Ciężki,
ul. Jantarowa 5/118,
20-582 Lublin


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

Wykonawstwo prac ogólnobudowlanych w zasobach SBM ,,Ursynów’’,

wyłoniono wykonawców, którymi zostały firmy:

KERAM PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE,
Stanisław Marek,
ul. Wasilkowskiego 9 m 38,
02-776 Warszawa

oraz

UZAR Mariusz Szkodziński,
Usługi Remontowo-Budowlane,
Dzierżenin 112A,
06-114 Dzierżenin


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

Remont elewacji ścian szczytowych wraz z dociepleniem,
budynków mieszkalnych SBM „URSYNÓW”

położonych przy ul. Okaryny 1B, 3A, 3B

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

VIRTUS s.c.,  Paweł Buliński, Paweł Ciężki,
ul. Jantarowa 5/118,
20-582 Lublin


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

Remont pokrycia dachów
budynków mieszkalnych SBM „URSYNÓW”

przy ulicy Pasaż Ursynowski 1 fragment części C, D

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Dach-Waldi
Waldemar Michałowski,
ul. Kwiatowa 13,
05-870 Błonie


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego
w trybie konkursu ofert, pod nazwą:

Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW”
położonego przy ulicy Dereniowej 9 w Warszawie w części nad lokalami usługowymi.

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

THERMOCELL
Mariusz Przybysz
ul. Zaciszna 6,
05-083 Zaborów


Uprzejmie informujemy, że w Zarząd SBM ,,URSYNÓW  unieważnia bez podania przyczyny postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

Wymiana ślusarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych SBM „URSYNÓW”
położonych przy ulicach Janowskiego 9, 11, 13, 15 oraz Okaryny 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B’’


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

„Wymiana wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych SBM „URSYNÓW” w Warszawie’’

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

BUDMIX Sp. z o.o.,
Lubelska 6,
21-136 Firlej