Warszawa, dn. 03.04.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Dereniowej 9 w Warszawie

 wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

THS Sp. z o.o.
ul. Czerwonego Krzyża 14/33
08-110 Siedlce


Warszawa, dn. 13.01.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Remont klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Janowskiego 13 w Warszawie

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

PBU APEKS Wiesław Wydryszek
Lucynów, ul. Warszawska 53
07-201 Wyszków


Warszawa, dn. 20.12.2022 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Remont i naprawa izolacji przeciwwodnej dylatacji konstrukcyjnej stropu nad garażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasaż Ursynowski 11 w Warszawie

wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

THS Sp. z o.o.,
ul. Czerwonego Krzyża 14/33, 08-110 Siedlce