Wyniki przetargów

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:

„Wykonanie wymiany instalacji elektrycznych, zasilania RWC, oświetlenia, uziemienia iautomatyki węzłów cieplnych
w budynkach mieszkalnych SBM „URSYNÓW”
wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Zakład Instalacji Elektrycznych, Krzysztof Seliwiak

05-083 Borzęcin Mały, ul. Kosmowska 169


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:
Konserwacja instalacji elektrycznych budynków i oświetlenia zewnętrznego w zasobach SBM „URSYNÓW”
wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Zakład Instalacji Elektrycznych, Andrzej Michalak,

ul. Duża 5i m 28, 05-270 Marki


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:
„Remont klatek schodowych budynków mieszkalnych SBM Ursynów”
w budynkach przy ulicy Surowieckiego 2, Surowieckiego 4
wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Konzbud Zbigniew Korcyl,

Pęcławice Górne 26, 28-210 Bogoria


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami pod nazwą:
„Wykonanie konserwacji instalacji sanitarnych i gazowych w zasobach SBM Ursynów”
wyłoniono wykonawcę, którym została firma:

Z.I.S. Ronald Trzciński

z siedzibą w Warszawie 02-643, ul. Etiudy Rewolucyjnej 1 m 6.