RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
„URSYNÓW”

W dniu 23 czerwca 2020 r., w Dzienniku Ustaw, poz. 1086, opublikowana została Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w której m.in. znalazł się zapis przedłużający kadencje rad nadzorczych  spółdzielni do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po ustaniu stanu epidemii.
Tym samym kadencja Rady Nadzorczej SBM "Ursynów" wybranej w dniu 9 czerwca 2017 roku ulega przedlużeniu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

(kadencja 2017 - 2020)

Lp.

Imię

Nazwisko

1.

Małgorzata

Antoszczuk

2.

Ludwika

Brzozowska-Adamczyk

3.

Marta

Bukowska

4.

Teresa

Derlacka

5.

Marcin

Guz

6.

Mirosław

Kalinowski

7.

Katarzyna

Łoniewska-Zmorzyk

8.

Grażyna

Samulska

9.

Sylwia

Śmiecińska

10.

Dorota

Wasilewska

11.

Wanda

Wolska


PREZYDIUM
RADY NADZORCZEJ SBM „URSYNÓW”

Marcin Guz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Kalinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Antoszczuk - Sekretarz Rady Nadzorczej
Marta Bukowska - Przewodnicząca Komisji rewizyjnej
Sylwia Śmiecińska - Przewodnicząca Komisji eksploatacyjnej
Katarzyna Łoniewska-Zmorzyk - Przewodnicząca Komisji windykacyjnej

KOMISJE DZIAŁAJĄCE PRZY
RADZIE NADZORCZEJ SBM „URSYNÓW” 

Komisja eksploatacyjna:

Sylwia Śmiecińska - Przewodnicząca Komisji
Teresa Derlacka
Ludwika Brzozowska-Adamczyk
Dorota Wasilewska
Mirosław Kalinowski
Katarzyna Łoniewska-Zmorzyk

Komisja rewizyjna:

Marta Bukowska - Przewodnicząca Komisji
Marcin Guz
Mirosław Kalinowski

Komisja windykacyjna:

Katarzyna Łoniewska-Zmorzyk - Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Antoszczuk
Ludwika Brzozowska-Adamczyk
Dorota Wasilewska
Teresa Derlacka
Wanda Wolska

Komisja czasowa do spraw opracowania nowych regulaminów
w SBM „Ursynów”.

Marta Bukowska
Teresa Derlacka
Dorota Wasilewska
Marcin Guz