Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
„URSYNÓW”

(kadencja 2017 - 2020)

Lp.

Imię

Nazwisko

1.

Małgorzata

Antoszczuk

2.

Anna

Brzezińska

3.

Ludwika

Brzozowska-Adamczyk

4.

Marta

Bukowska

5.

Teresa

Derlacka

6.

Marcin

Guz

7.

Mirosław

Kalinowski

8.

Katarzyna

Ryniewicz

9.

Grażyna

Samulska

10.

Sylwia

Śmiecińska

11.

Dorota

Wasilewska

12.

Wanda

Wolska

PREZYDIUM
RADY NADZORCZEJ SBM „URSYNÓW”

Małgorzata Antoszczuk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
                                                     - Przewodnicząca Komisji Windykacyjnej
Marcin Guz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Brzezińska - Sekretarz Rady Nadzorczej
Marta Bukowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Sylwia Śmiecińska - Przewodnicząca Komisji Eksploatacyjnej 

KOMISJE DZIAŁAJĄCE PRZY
RADZIE NADZORCZEJ SBM „URSYNÓW” 

Komisja Eksploatacyjna:

Sylwia Śmiecińska - Przewodnicząca Komisji
Wanda Wolska
Teresa Derlacka
Ludwika Brzozowska-Adamczyk
Anna Brzezińska
Dorota Wasilewska
Mirosław Kalinowski

Komisja Rewizyjna:

Marta Bukowska - Przewodnicząca Komisji
Marcin Guz
Anna Brzezińska
Mirosław Kalinowski

Komisja Windykacyjna:

Małgorzata Antoszczuk - Przewodnicząca Komisji
Ludwika Brzozowska-Adamczyk
Dorota Wasilewska
Katarzyna Ryniewicz

Komisja czasowa do opracowania projektu nowego regulaminu
Komitetu Domowego Mieszkańców SBM „Ursynów”

Anna Brzezińska
Marta Bukowska
Teresa Derlacka
Dorota Wasilewska