RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
„URSYNÓW”

W dniu 23 czerwca 2020 r., w Dzienniku Ustaw, poz. 1086, opublikowana została Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w której m.in. znalazł się zapis przedłużający kadencje rad nadzorczych  spółdzielni do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po ustaniu stanu epidemii.
Tym samym kadencja Rady Nadzorczej SBM "Ursynów" wybranej w dniu 9 czerwca 2017 roku ulega przedlużeniu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

(kadencja 2017 - 2020)

Lp.

Imię

Nazwisko

1.

Małgorzata

Antoszczuk

2.

Ludwika

Brzozowska-Adamczyk

3.

Marta

Bukowska

4.

Teresa

Derlacka

5.

Marcin

Guz

6.

Mirosław

Kalinowski

7.

Katarzyna

Ryniewicz

8.

Grażyna

Samulska

9.

Sylwia

Śmiecińska

10.

Dorota

Wasilewska

11.

Wanda

Wolska


PREZYDIUM
RADY NADZORCZEJ SBM „URSYNÓW”

Marta Bukowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Guz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Antoszczuk - Sekretarz Rady Nadzorczej
Marta Bukowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Sylwia Śmiecińska - Przewodnicząca Komisji Eksploatacyjnej
Katarzyna Ryniewicz - Przewodnicząca Komisji Windykacyjnej

KOMISJE DZIAŁAJĄCE PRZY
RADZIE NADZORCZEJ SBM „URSYNÓW” 

Komisja Eksploatacyjna:

Sylwia Śmiecińska - Przewodnicząca Komisji
Teresa Derlacka
Ludwika Brzozowska-Adamczyk
Dorota Wasilewska
Mirosław Kalinowski

Komisja Rewizyjna:

Marta Bukowska - Przewodnicząca Komisji
Marcin Guz
Mirosław Kalinowski

Komisja Windykacyjna:

Katarzyna Ryniewicz - Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Antoszczuk
Ludwika Brzozowska-Adamczyk
Dorota Wasilewska

Komisja czasowa do spraw opracowania nowych regulaminów
w SBM „Ursynów”.

Marta Bukowska
Teresa Derlacka
Dorota Wasilewska
Marcin Guz