RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
„URSYNÓW”

kadencja 2022 - 2025

Lp.

Imię

Nazwisko

1.

Wojciech

Bierski

2.

Tomasz

Brzozowski

3.

Tomasz

Fatyga

4.

Tomasz

Jasiński

5.

Wojciech

Kość

6.

Beata

Krupa

7.

Andrzej

Kruszyński

8.

Agata

Minich

9.

Anna

Pajor

10.

Regina

Ślęzak

11. Barbara

Tyburska - Tokarska

12. Piotr

Zych


PREZYDIUM
RADY NADZORCZEJ SBM „URSYNÓW”

Tomasz Fatyga - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Bierski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Tyburska - Tokarska - Sekretarz Rady Nadzorczej
Agata Minich - Przewodnicząca Komisji rewizyjnej
Wojciech Bierski - Przewodniczący Komisji eksploatacyjnej
 Wojciech Kość - Przewodniczący Komisji windykacyjnej

KOMISJE DZIAŁAJĄCE PRZY
RADZIE NADZORCZEJ SBM „URSYNÓW” 

Komisja eksploatacyjna:

Wojciech Bierski - Przewodniczący Komisji

Tomasz Brzozowski - Członek

Wojciech Kość - Członek

Beata Krupa - Członek

Regina Ślęzak - Członek

Andrzej Kruszyński - Członek

Komisja rewizyjna:

Agata Minich - Przewodnicząca Komisji

Piotr Zych - Członek

Tomasz Jasiński - Członek

Anna Pajor - Członek

Komisja windykacyjna

Wojciech Kość - Przewodniczący Komisji

Piotr Zych - Członek

Regina Ślęzak - Członek

Anna Pajor - Członek

 Komisja czasowa ds. regulaminów

 Piotr Zych - Przewodniczący Komisji

  Agata Minich- Członek

  Wojciech Kość- Członek