Prezes Zarządu

Anna Brzezińska 

pok. nr 1, tel. 544-18-00 
Wiceprezes Zarządu 
Maciej Wicik pok. nr 2, tel. 544-18-00
 Członek Zarządu
Elżbieta Czarnecka  pok. nr 7, tel. 544-18-00