Zarząd

Prezes Zarządu

MARCIN GALAS

pok. nr 1 , tel. 544-18-00
Wiceprezes Zarządu

po WOJCIECH BIREK

pok. nr 2 , tel. 544-18-00